เฉลิมฉลองเพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ลี้ภัย 

เฉลิมฉลองเพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ลี้ภัย 

| | Share

เชิญร่วมเฉลิมฉลองเพื่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ลี้ภัย 

วันผู้ลี้ภัยโลก 20 มิถุนายน 2564

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ด้วยความยาวกว่า 6 ชั่วโมง 

ร่วมรับชม

การแสดงดนตรี, Music video, ภาพยนตร์ ,สารคดี, ภาพวาด, หุ่นเงา, Performance Arts และถ้อยแถลงของทั้งเพื่อนผู้ลี้ภัย กับมิตรสหายคนไทยของเขา 

Listen to one another’s voices in the World Refugee Day, 

Sunday 20 June 2021

from 1 PM onwards to around 7.30 PM.

Music Performanes, Music video, Film & documentary, Paintings, Shadow play, Performance Arts and Words From refugees  IDPs and their Thai friends

ร่วมจัดโดย 

Organized by

Karen Peace Support Network (KPSN), Karenni Education Department, กลุ่มละครลานยิ้ม (Lanyim Theatre Group), กลุ่มดินสอสี (Dinsorsee Group), Amnesty International Thailand, ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ ม.ช. (Centre for Legal Research and Development, CMU), ไทยพีบีเอส องศาเหนือ (ThaiPBS North), สำนักข่าวชายขอบ (Transborders News) , The Reporters และเพื่อนไร้พรมแดน (Friends Without Borders)


Related