เชิญชม Live วงสนทนา “เพื่อนข้างบ้าน”

เชิญชม Live วงสนทนา “เพื่อนข้างบ้าน”

| | Share

เชิญชม Live วงสนทนา “เพื่อนข้างบ้าน”

20 มิถุนายน 2565 วันผู้ลี้ภัยโลก

นอกจากผู้ลี้ภัยจะคือ “เพื่อนบ้าน” หรือ “Neighbor” ของเรา ซึ่งมีความหมายถึงคนบ้านใกล้เรือนเคียง ไม่ว่าจะเป็น “เพื่อน” กันจริง ๆ หรือไม่ก็ตาม

เนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลก 2565 ปีนี้ เรายังขอประกาศนับเนื่องพวกเขาเป็น “เพื่อน” จริง ๆ ที่อยู่ข้างบ้านกันอีกด้วย 

อาทิตย์ 19 มิ.ย.ร่วมงานเปิดนิทรรศการพร้อมชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น Flee

จันทร์ 20 มิ.ย. ต่อด้วยบทสนทนาว่าด้วยการจัดการและการให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นในประเทศ โดยตัวแทนภาคประชาสังคมชายแดน กับมิตรสหายเครือข่ายองค์กรเอกชนและนักวิชาการ 

พบกันในช่องทาง FB Live ตามในโปสเตอร์ 
วันผู้ลี้ภัยโลก จันทร์ 20 มิถุนายน 2565 
13.00-17.00 น.

Related