เครื่องบินรบพม่าทิ้งระเบิดบนฝั่งน้ำสาละวิน

เครื่องบินรบพม่าทิ้งระเบิดบนฝั่งน้ำสาละวิน

| | Share

เครื่องบินรบพม่าทิ้งระเบิดบนฝั่งน้ำสาละวิน

บ่ายวันที่ 4 ก.ค. 2565 อาจยังไม่มีเสียงระเบิดดังที่อ.พบพระ จ.ตาก แต่เสียงระเบิดดังเต็มสองหูของชาวบ้านอ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

เครื่องบินรบพม่าทิ้งระเบิดลงบนฝั่งแม่น้ำสาละวิน ช่วงระหว่างสบแงะและโค่เก้ (โข่เก่) มีรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในฝั่งรัฐกะเหรี่ยงจำนวนหนึ่ง

เครื่องบินรบบินเข้าใกล้เส้นพรมแดน ซึ่งคือแม่น้ำสาละวิน โดยที่เครื่องบินไทยไม่ขยับได้อย่างไร 

อีกครั้งหนึ่ง เมื่อ “หากมีเครื่องที่ไม่มีแผนการบินเข้ามาในระยะ 100 NM (ไมล์) จากชายแดน จะมีการเตือนหน่วยบินขับไล่และสะกัดกั้นให้เตรียมพร้อม ถ้ายังมีทิศทางเข้ามาอีกที่ระยะ 50 NM จะสั่งให้เครื่องวิ่งไปสกัดกั้น” 

แล้วการทิ้งระเบิดลงบนพื้นที่ริมฝั่งน้ำ ติดชายแดนไทย หมายความว่าเครื่องบินรบพม่าดังกล่าว มี “แผนการบิน” อยู่หรืออย่างไร 

4 กรกฎาคม 2565

ภาพประกอบ
1. ภาพ “ทุกชีวิตมีค่า” โดย ธัญลักษณ์ จันทะเสน ส่งประกวดศิลปะเพื่อนไร้พรมแดน ปลายปี 2564
2. แผนที่ชายแดนสาละวิน โดยสำนักข่าวชายขอบ
3. ภาพจากเพจ “เรื่องเล่าอดีตนักบินรบ”
ภาพปก แม่น้ำสาละวินยามสงบ โดย ชาวบ้านสาละวิน

Related