เกี่ยวก้อย 2023 เรื่องเล่าจากขอบแดน

เกี่ยวก้อย 2023 เรื่องเล่าจากขอบแดน

| | Share

มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดนขอเชิญชวนเยาวชนและคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่น ที่มีความสนใจในสถานการณ์พื้นที่ขอบแดนไทย-พม่าที่ทวีความซับซ้อนขึ้น ชุมชนไทยริมขอบแดนต้องเผชิญกับการสู้รบอย่างหนักหน่วง การพลัดถิ่นฐานทั้งในประเทศและข้ามพรมแดน การลงทุนข้ามชาติ ธุรกิจ ผิดกฎหมาย ตลอดจนถึงการค้ามนุษย์ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง ปลอดภัย โดยที่ชุมชนเองแทบไม่มีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิงนโยบายใด ๆ และประสงค์จะส่งเสียงถ่ายทอดเรื่องราวรวมถึงทัศนะมุมมองของตนผ่านหนังสั้น/หรือสารคดีสั้นมาเข้าร่วมโครงการ 

Related