หาเพื่อนร่วมทีมเพื่อนไร้พรมแดน

หาเพื่อนร่วมทีมเพื่อนไร้พรมแดน

| | Share

หาเพื่อนร่วมทีมเพื่อนไร้พรมแดน

รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลและงานสร้างสรรค์
ประจำสำนักงานที่จังหวัดเชียงใหม่

ข่ายความรับผิดชอบ
งานข้อมูล รายงาน ศึกษา วิจัย
งานสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อการสื่อสารออนไลน์  
งานสร้างสรรค์และประสานงานกิจกรรมเผยแพร่ (event)
เป็นส่วนหนึ่งของทีมในการประสานงานกิจกรรม

คุณสมบัติ 
– มีความสนใจในสิทธิมนุษยชน ชายแดน ผู้ลี้ภัย แรงงานข้ามชาติ ชนพื้นเมือง ฯลฯ 
– รัก และมีความสามารถในงานศึกษาค้นคว้าทั้งภาคสนามและเอกสาร และในการเขียนหนังสือ
– ทักษะภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับใช้งานได้ดี
– สามารถทำงานเต็มเวลา เดินทางต่างจังหวัด พึ่งพาตนเอง รับคำวิพากษ์วิจารณ์ ทำงานเป็นทีมได้
– หากมีความสามารถในการผลิตสื่ออื่นร่วมด้วย เช่น ถ่ายภาพ วิดีโอ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่งตัวอย่างงานเขียน-ผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจดหมายแนะนำตัว เหตุผลที่สนใจในงานนี้ พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการมาที่ bordervoices2010@gmail.com

หมายเหตุ
ไม่รับการติดต่อสมัครงานทาง FB หรือโทรศัพท์ และขอสงวนสิทธิ์ติดต่อกลับผู้ที่คุณสมบัติเข้าข่ายเท่านั้น

Related