หาเพื่อนที่สนใจมาช่วยกันทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและการสื่อสาร (ขยายเวลารับสมัคร)

หาเพื่อนที่สนใจมาช่วยกันทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและการสื่อสาร (ขยายเวลารับสมัคร)

| | Share

เพื่อนไร้พรมแดนหาเพื่อนที่สนใจมาช่วยกันทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและการสื่อสารกับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลและงานสร้างสรรค์ / INFORMATION AND CREATIVE OFFICER
Part time ประจำสำนักงานเชียงใหม่

ข่ายความรับผิดชอบ
– สร้างสรรค์เนื้อหารูปแบบต่างๆ ในการนำเสนอข้อมูล สถานการณ์ ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและกิจกรรมของมูลนิธิฯ
– จัดทำแผนและรายงานรายประจำเดือน ในการนำเสนอข้อมูลสิทธิมนุษยชนรูปแบบต่างๆ ของมูลนิธิที่มีอยู่ รวมถึงงานสร้างสรรค์ใหม่บนสื่อสังคมออนไลน์
– ใช้เครื่องมือที่เกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ได้เป็นอย่างดี
– เป็นส่วนหนึ่งของทีมในการจัดกิจกรรมการสัมมนา/กิจกรรมสาธารณะเพื่อรณรงค์ประเด็นสิทธิมนุษยชนกับสังคมไทยโดยร่วมออกแบบกิจกรรม ประสานงานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทั้ง CSOs, NGOs, CBOs ในการจัดกิจกรรมตามแผนงานของมูลนิธิในวันผู้ลี้ภัยโลก (20 มิถุนายน) และวันสิทธิมนุษยชนสากล (10 ธันวาคม)
– เป็นส่วนหนึ่งของทีมหาทุนสำหรับการดำเนินโครงการต่างๆ ของมูลนิธิ โดยรับผิดชอบในการค้นหาแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนการทำงานตามแผนงานของมูลนิธิ รวมถึงจัดเตรียมและเขียนใบสมัครขอรับทุนร่วมกับทีม

คุณสมบัติ
– มีความสนใจในสิทธิมนุษยชน ชายแดน ผู้ลี้ภัย แรงงานข้ามชาติ ชนพื้นเมือง ฯลฯ
– รักการอ่าน การเขียน ภาพถ่าย ภาพวาด การเล่าเรื่องรูปแบบต่างๆ และการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ
– มีประสบการณ์ในการเขียนรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการเขียนโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนทั้งในและต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีทักษะภาษาไทยและอังกฤษในการพูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับใช้งานได้ดี
– มีทักษะในการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
– สามารถเดินทางต่างจังหวัดเพื่อร่วมกิจกรรมอื่นๆ ของมูลนิธิได้
– เนื่องจากเราเป็นองค์กรที่มีขนาดเล็กมากๆ ดังนั้นเราจึงคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนี้จะสามารถพึ่งพาตนเองได้ ทำงานเป็นทีมได้

เงื่อนไข
– ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลและงานสร้างสรรค์ Part time จะได้รับค่าตอบแทน 15,000บาท พร้อมค่าโทรศัพท์และค่าน้ำมันรถประจำเดือนตามระเบียบการเงินของมูลนิธิ
– การทำงาน อาทิตย์ละ 3 วัน โดยสามารถเข้าประชุมและทํางานที่สํานักงานได้ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน
– ทํางานในความรับผิดชอบที่เหลือได้ที่สํานักงานหรือที่บ้านเดือนละรวม12 วันโดยประมาณ
– มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวสำหรับใช้ในการทำงาน
– สัญญาจ้างรวม 20 เดือนตั้งแต่ พฤษภาคม 2567 – ธันวาคม 2568 ทั้งนี้จะต้องผ่านการทดลองงาน 3 เดือนและมูลนิธิจะต่อสัญญาจ้างปีต่อปี
– ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ 10 พฤษภาคม 2567 มูลนิธิจะติดต่อกลับผู้ที่คุณสมบัติเข้าข่ายเท่านั้นสำหรับการสัมภาษณ์ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2567
– ผู้สมัครที่ถูกคัดเลือกจะต้องสามารถเริ่มงานได้ทันทีในเดือนพฤษภาคม 2567
– ส่งตัวอย่างงานเขียน (บทความ เรื่องสั้น กลอน บทกวี งานวิจัย การเขียนขอทุนสนับสนุนและอื่นๆ ที่มี) รวมถึงผลงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาพถ่าย วีดีโอ งานกราฟฟิค ฯลฯ และจดหมายแนะนำตัว เหตุผลที่สนใจในงานนี้ มาที่ bordervoices2010@gmail.com

หมายเหตุ
ไม่รับการติดต่อสมัครงานทาง FB หรือโทรศัพท์ และขอสงวนสิทธิ์ติดต่อกลับผู้ที่คุณสมบัติเข้าข่ายเท่านั้น กรณีที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้ส่งอีเมล์สอบถามได้ที่ maliwan@icloud.com เท่านั้น

Related