ส่งมาจากชายแดน

ส่งมาจากชายแดน

| | Share

ส่งมาจากชายแดน

เช้าวันนี้ ครอบครัวคุณยายที่ตกค้างอยู่ริมน้ำสาละวินฝั่งไทยกำลังจะเดินทางกลับรัฐกะเหรี่ยง ยายบอกว่า หนีทหารพม่ามา แต่ตอนนี้จะข้ามกลับไป เพราะเขาบอกให้กลับไป คนไทยบอกให้กลับไป

หมายเหตุ

กรุณาแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานการเคารพในเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และระมัดระวัง “ความผิดฐานหมิ่นประมาท” ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ประมวลกฎหมายอาญา ฯลฯ

Related