สิทธิมนุษยชนภาษากะเหรี่ยงเร็วๆ นี้

สิทธิมนุษยชนภาษากะเหรี่ยงเร็วๆ นี้

| | Share

SchoolPower
ชวนมาเรียนรู้คำศัพท์สิทธิมนุษยชนรูปแบบใหม่ผ่านตัวอักษรและคำศัพท์ภาษากะเหรี่ยงจำนวน 25 ตัว แถมด้วยตัวอย่างการแต่งประโยคจากคำศัพท์นั้นๆ นอกจากภาษากะเหรี่ยงแล้ว เราก็จะมีภาษาอังกฤษและภาษากำกับให้ด้วย

โปสเตอร์สิทธิมนุษยชนภาษากะเหรี่ยงเป็นผลงานของตัวแทนคุณครู 11 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ SchoolPoer ที่ช่วยกันคิด ช่วยกันระดมคำศัพท์ที่สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน ช่วยกันแต่งประโยค นอกจากนี้เรายังได้ศิลปินชาวกะเหรี่ยงมาช่วยวาดภาพประกอบคำศัพท์ในแต่ละคำให้อีกด้วย

โปสเตอร์ตัวอักษร คำศัพท์ สิทธิมนุษยชนภาษากะเหรี่ยง คุณครูทั้ง 11 โรงเรียนได้นำกลับไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ ในโรงเรียน นอกจากนี้ปัจจุบันโปสเตอร์นี้ได้ถูกส่งมอบให้กับทั้งหน่วยงานด้านการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายองค์กรชุมชน เครือข่ายชาวบ้านปกาเกอะญอทั้งไทยและพม่าไปแล้วกว่า 500 ชุด

เตรียมตัวกันให้พร้อมแล้วมาเรียนรู้สิทธิมนุษยชนภาษากะเหรี่ยงด้วยกันเร็วๆนี้จร้า

#humanright #humanrightword #karenalphabet #education #FWB #SchoolPower

Related