สิทธิของประชาชนของเราต้องได้รับการสนับสนุนและปกป้อง

สิทธิของประชาชนของเราต้องได้รับการสนับสนุนและปกป้อง

| | Share

Karenni Human Rights Group (KnHRG) ออกแถลงการณ์ประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์โจมตีพลเรือนครั้งล่าสุดของกองทัพพม่า ในเมือง Deemaw Soe รัฐ Karenni เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

KnHRG รายงานว่า รัฐบาลทหารพม่าได้ทําการโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินขับไล่สามลํา จำนวน 10  ครั้ง นอกจากนั้นยังยิงปืนใหญ่จำนวน 6 นัดใส่โรงเรียนสองแห่ง 

โรงเรียน Daw Si Ei ถูกโจมตีด้วยระเบิดหลายชุด เด็กชายสี่คนอายุระหว่าง 12 ถึง 14 ปีถูกฆ่าตาย เด็กอย่างน้อย 15 คนได้รับบาดเจ็บ รวมทั้งผู้ที่มีอายุต่ํากว่าสามขวบ

“เด็กชายสองคนถูกฆ่าตายที่นั้น อีกสองคนเสียชีวิตในภายหลัง นักเรียนเกือบ 200 คนอยู่ในชั้นเรียนเมื่อเกิดการโจมตีทางอากาศ” ผู้อยู่อาศัยใน Daw Si Ei กล่าว 

การโจมตีครั้งที่สองเกิดขึ้นที่ Loi Nan Pa มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคน  ครูสองคนและพลเรือนห้าคนได้รับบาดเจ็บ นอกจากนี้ อาคารอีกหกหลังและโบสถ์หนึ่งหลังได้รับความเสียหาย และบ้านห้าหลังของผู้พลัดถิ่นและชาวบ้านก็ถูกทําลายจากการยิงอย่างไม่หยุดยั้ง

KnHRG รายงานว่ารัฐบาลทหารจงใจทําลายโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและที่หลบภัยของชาวกะเรนนีหลายพันคนที่ถูกบังคับให้หนีออกจากบ้าน ประมาณการว่าร้อยละ 80 ถึง 85 ของประชากรชาวกะเรนนีกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโจมตีโรงเรียนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น บ่งบอกถึงการที่กองทัพเพิกเฉยต่อชีวิตของเด็กที่สุด เมื่อใดที่มีความขัดแย้งทางอาวุธ ผู้หญิงและเด็กจะต้องทนทุกข์ทรมานมากที่สุด นอกจากนี้ระดับความเสียหายและการทําลายทรัพย์สินของพลเรือนนั้นสูงเป็นพิเศษในเมือง Deemaw Soe และ Loikaw 

KnHRG เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศบังคับใช้มาตราการการคว่ําบาตรการค้าอาวุธทันทีและกําหนดมาตรการคว่ําบาตรเกี่ยวกับเชื้อเพลิงการบิน 

พลเรือนหลายพันคนเสียชีวิตเนื่องจากการเฉยเมยและการตอบสนองที่ล่าช้า สิทธิของประชาชนของเราต้องได้รับการสนับสนุนและปกป้อง เรายังเรียกร้องให้ส่งต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพม่าไปยังศาลอาญาระหว่างประเทศทันทีเพื่อให้แน่ใจว่ามีความยุติธรรมและความรับผิดชอบเกิดขึ้น

Karenni Interim Executive Council (IEC) และรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG)เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศดําเนินการสอบสวนทันทีกับกองทัพพม่าสําหรับการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC)  

UNICEF ออกแถลงการณ์เราร่วมประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีโรงเรียนและสถานที่เรียนรู้  ซึ่งต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับเด็กเสมอ การโจมตีโรงเรียนเป็นการละเมิดสิทธิเด็กอย่างร้ายแรงและอาจเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดนขอร่วมประณามความรุนแรงที่เกิดขึ้นในรัฐ Karenni

ข้อมูลและรูปภาพ : KnHRG

Related