สมุดบันทึกโควิด

สมุดบันทึกโควิด

| | Share

สมุดบันทึกโควิด

หนังสือเล่มเล็ก ๆ เล่มนี้ คือหนังสืออ่านประกอบภาษาพม่าเพื่อทำความเข้าใจกับสิทธิมนุษยชนและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ผ่านบทความทั้งหกของนักเรียนมัธยมจากโรงเรียนเด็กข้ามชาติ (migrant school) ซ่าทูเหล่ ซ่าทูก้อ และแลเบง (แหล่เบ) ซึ่งผ่านการคัดสรรจากทั้งหมด 63 บทความ

สมุดบันทึกโควิด คือเรื่องเล่าของเด็ก ๆ ลูกหลานแรงงานข้ามชาติที่ไม่สามารถไปโรงเรียนเป็นเวลาร่วมปี (ในขณะที่เขียน — เป็นช่วงเวลาก่อนการระบาดรุนแรงระลอกล่าสุด) และสิ่งที่ครอบครัวของพวกเขาเผชิญ เนื้อหาของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่สอดแทรกอยู่ตลอดเล่มชี้ให้เห็นว่า สิทธิมนุษยชนคือเรื่องราวของชีวิตทุกย่างก้าวและทุก ๆ วันของเรา

ในช่วงเวลานี้ที่เด็ก ๆ ในหอพักโรงเรียนซ่าทูเหล่จำนวนไม่น้อยติดเชื้อโควิดและต้องกักตัวอยู่ในหอพัก กับอีกหลายครอบครัวของนักเรียนที่อาจผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากจากการป่วยไข้หรือการสูญเสียของผู้หารายได้หลัก สมุดบันทึกโควิด ซึ่งเล่าถึงเศษเสี้ยวหนึ่งของเรื่องราวทั้งหมด น่าจะนำรอยยิ้มพร้อมกับความนึกคิดเพื่อการเรียนรู้อันไม่รู้จบมาให้ผู้อ่านได้บ้าง

ผลงานร่วมระหว่างเพื่อนไร้พรมแดน กับโรงเรียนเด็กข้ามชาติหรือศูนย์การเรียนซ่าทูเหล่ ซ่าทูก้อ และแลเบง (แหล่เบ) ด้วยการสนับสนุนของ Norwegian Human Rights Fund (NHRF) นี้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อนักเรียนมัธยมของโรงเรียนที่เราทำงานด้วยเป็นหลัก

Related