ส่งแรงใจให้แรงจิตมิตรภาพ

ส่งแรงใจให้แรงจิตมิตรภาพ

| | Share

ส่งแรงใจให้แรงจิตมิตรภาพ โดย ร่มธรรม (นนทกานต์ เชี๊ยะสมาน)
รางวัลบินข้ามลวดหนาม ประเภทงานเขียนเยาวชน เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

กิจกรรมประกวดงานเขียน ภาพถ่าย ภาพวาด ว่าด้วยผู้ลี้ภัยและแรงงานข้ามชาติ ภายใต้หัวข้อ “เพื่อนไร้พรมแดน” เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Project for the Agents of Changes (PAC) มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน  ร่วมด้วย Realframe และสำนักข่าวชายขอบ สนับสนุนโดย the Norwegian Human Rights Fund (NHRF)

รางวัล “บินข้ามลวดหนาม” เป็นรางวัลที่เราเคยมอบในการประกวดภาพยนตร์ในเทศกาลศิลปวัฒนธรรม “บินข้ามลวดหนาม” ซึ่งว่างเว้นการจัดมาระยะหนึ่ง คำว่า “บินข้ามลวดหนาม” เป็นชื่อบทเพลงซึ่งเล่าถึงผู้ลี้ภัยที่คิดฝันอยากเป็นนกที่จะบินข้ามรั้วลวดหนามของค่ายผู้ลี้ภัยออกไปสู่เสรี  รางวัลนี้จึงมีความหมายเป็นอย่างยิ่ง สำหรับคนทำงานศิลปะหลากสาขา ที่ประสงค์จะมาร่วมกันบินข้ามรั้วกีดกั้นมิตรภาพระหว่างมนุษย์ออกไปให้ได้ 

คณะกรรมการคัดเลือกงานเขียน
ภาสกร จำลองราช บรรณาธิการสำนักข่าวชายขอบ
พรสุข เกิดสว่าง อดีตบรรณาธิการนิตยสารเพื่อนไร้พรมแดน
นาน จี เอ กวีสมัครเล่น อดีตผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยง ปัจจุบันตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศนอร์เวย์
วัฒน์ วรรลยางกูร นักเขียนอิสระ  คนไกลบ้าน
ชมัยภร แสงกระจ่าง นักเขียนและนักวิจารณ์อิสระ

Related