วันผู้ลี้ภัยโลก

วันผู้ลี้ภัยโลก

| | Share

วันผู้ลี้ภัยโลก

ว่ากันว่า “เพื่อนบ้าน” หรือ Neighbor อาจเป็นเพื่อนจริง ๆ ของเราหรือไม่ก็ได้ หากก็เป็นคนที่อาศัยอยู่ชิดติดกัน หากหันมองก็จะเห็นหน้ากันได้ทุกวัน

ดังเช่นผู้ลี้ภัยและคนพลัดถิ่นฐานจาก/ในประเทศพม่าทั้งหลาย

หาก งานวันผู้ลี้ภัยโลกปีนี้ เราขอบอกกล่าวให้ชัดเจนขึ้นว่า พวกเขาคือ “เพื่อนข้างบ้าน” Friends Next Door นั่นคือเป็น “เพื่อน” จริง ๆ ที่อยู่ข้างบ้านของเรา 

เมื่อเป็นเพื่อนกันแล้ว เพื่อนย่อมไม่ทำร้ายเพื่อน และเพื่อนจะไม่ยอมนิ่งเฉยเมื่อเพื่อนถูกทำร้าย

เพื่อนไร้พรมแดน ร่วมด้วย เสมสิกขาลัย, มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา, Karen Peace Support Network (KPSN), ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ ม.ช., Protection International (PI), The Border Consortium (TBC), Punya Movie Club, Documentary Club และภาคีสื่อ The Reporters, The North องศาเหนือกับสำนักข่าวชายขอบ 

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน “เพื่อนข้างบ้าน”​  19-20 มิถุนายน เนื่องในวันผู้ลี้ภัยโลก

19 มิถุนายน พบกัน 15.30 น.เป็นต้นไปที่หอกลางเวียง กลางเมืองเชียงใหม่ ในงานวันเปิดนิทรรศการ “เพื่อนข้างบ้าน” ของ KPSN 

เชิญร่วมฟังบทกวีและชม performance art จากเยาวชนจากพม่า ต่อด้วยสารคดีแอนิเมชั่นหลากรางวัล “Flee” เรื่องราวของผู้ลี้ภัยอัฟกานิสถานในเดนมาร์ค และวงพูดคุยหลังหนังจบ 

20 มิถุนายน 12.30-17.00 น. ร่วมติดตามชม Live วงสนทนา “เพื่อนข้างบ้าน” ว่าด้วยการจัดการและการให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นในประเทศ โดยตัวแทนภาคประชาสังคมชายแดน กับมิตรสหายเครือข่ายองค์กรเอกชนและนักวิชาการ ซึ่งเราจะได้ประชาสัมพันธ์นัดเวลาและช่องทางในรายละเอียดต่อไป

พบกันวันผู้ลี้ภัยโลก

หมายเหตุ
– 19 มิ.ย. @หอกลางเวียง งานเปิด วงสาธารณะ แต่ห้องฉายหนังมีเต็มได้ 
– นิทรรศการจัดแสดงถึง 15 กรกฎาคม ที่หอกลางเวียง (หยุดจันทร์-อังคาร)

Related