รัฐไทยละเมิดกฎจารีตประเพณีระหว่างประเทศ

รัฐไทยละเมิดกฎจารีตประเพณีระหว่างประเทศ

| | Share

รัฐไทยละเมิดกฎจารีตประเพณีระหว่างประเทศ

เพื่อนไร้พรมแดนได้รับรายงานว่า ผู้ลี้ภัยจากชุมชนอี้ดูท่า ถูกกดดันให้ข้ามกลับไปรัฐกะเหรี่ยง ประเทศพม่าแล้ว แม้ตลอดวันนี้จะมีการโจมตีทางอากาศหลายครั้งไม่ห่างจากชุมชนมากนัก และกองทัพพม่ายังใช้โดรนบินสำรวจเหนือบริเวณ

ผู้ลี้ภัยที่ถูกผลักดันกลับไม่กล้าเข้าไปพักในบ้านของตนเอง แต่หลบอยู่ตามริมน้ำและในป่าด้วยความหวาดกลัว

การกระทำของรัฐไทยถือเป็นการละเมิดกฎจารีตประเพณีระหว่างประเทศ Non-refoulement ว่าด้วยหลักการไม่ผลักผู้ลี้ภัยกลับไปสู่อันตราย

ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องรีบผลักให้ครอบครัว ซึ่งมีทั้งเด็กคนชรา และคนป่วย กลับไปเผชิญกับการประหัตประหารของกองทัพพม่าในขณะนี้

29 มีนาคม 2564

หมายเหตุ

กรุณาแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานการเคารพในเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และระมัดระวัง “ความผิดฐานหมิ่นประมาท” ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ประมวลกฎหมายอาญา ฯลฯ

Related