รัฐไทยจะต้องเปิดทางให้ความข่วยเหลือจากภาคประชาชนเดินทางถึงผู้ลี้ภัยที่ตกค้างอยู่ริมขอบแดน

รัฐไทยจะต้องเปิดทางให้ความข่วยเหลือจากภาคประชาชนเดินทางถึงผู้ลี้ภัยที่ตกค้างอยู่ริมขอบแดน

| | Share

รัฐไทยจะต้องเปิดทางให้ความข่วยเหลือจากภาคประชาชนเดินทางถึงผู้ลี้ภัยที่ตกค้างอยู่ริมขอบแดนกว่าพันคน และผู้พลัดถิ่นที่หนีภัยสงครามมาอยู่ริมรัฐกะเหรี่ยงอีกหลายพันคน

การปิดทุกเส้นทาง ไม่ให้หน่วยงานที่มีประสบการณ์อย่างมหาดไทยเข้าไปจัดการ และไม่ยอมให้อาหารและสิ่งจำเป็นต่อชีวิตเดินทางถึงผู้คนที่กำลังอดอยาก เจ็บป่วย และหวาดกลัว คือการสร้างวิกฤตทางมนุษยธรรมอีกครั้งหนึ่ง

3 เมษายน 2564 

Related