มาฟังเสียงกันและกัน

มาฟังเสียงกันและกัน

| | Share

มาฟังเสียงกันและกัน

Come listen to each other

เพื่อนไร้พรมแดนและภาคีมิตรสหายรวม 11 องค์กร ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยกันส่งเสียงถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดว่าด้วยผู้ลี้ภัยและการพลัดถิ่นฐานสู่สังคมนี้ 

Friends Without Borders and its alliances would like to thank everyone who send voices to participate in the World Refugee Day.

เบื้องล่างเรากำลังทะยอยลงโปรแกรมการออกอากาศ ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 โปรแกรมย่อยด้วยกัน พบกันในวันผู้ลี้ภัยโลก อาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 นี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ด้วยความยาวกว่า 6 ชั่วโมง 

Our program is divided into 6 and we will be posting them one by one below. Please check and join us tomorrow, Sunday 20 June 2021 from 1 PM onwards to around 7.30 PM.

ร่วมจัดโดย 

Organized by

Karen Peace Support Network (KPSN), Karenni Education Department, กลุ่มละครลานยิ้ม (Lanyim Theatre Group), กลุ่มดินสอสี (Dinsorsee Group), Amnesty International Thailand, ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ ม.ช. (Centre for Legal Research and Development, CMU), ไทยพีบีเอส องศาเหนือ (ThaiPBS North), สำนักข่าวชายขอบ (Transborders News) , The Reporters และเพื่อนไร้พรมแดน (Friends Without Borders)

Related