Women Issue

Women Issue

| | Share

ฉบับแรกเกิดของเรา ว่ากันด้วยประเด็น “ผู้หญิง” เพื่อต้อนรับวันสตรีสากล 8 มีนาคม เราหวังว่าเมื่อผู้อ่านได้มีโอกาสก้าวเข้ามาสู่มุมหนึ่งของโลกแหง่มิตรภาพไร้พรมแดนแล้ว ท่านจะรู้สึกถึงความอบอุ่นและพลังแห่งความเป็ฯมนุษย์ และยินดีจะเป็นเพื่อนกับเรา รวมทั้งมนุษย์ผู้แตกต่างหลาหลายทุกคน

นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดน เป็นนิตยสารราย 2 เดือน จัดพิมพ์โดยมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน พิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนปีพ.ศ. 2547 ปัจจุบันนิตยสารเพื่อนไร้พรมแดนไม่ได้จัดพิมพ์แล้ว เราเพียงแต่อยากจะแบ่งปันประสบการณ์ของนิตยสารเพื่อนไร้พรมแดนไห้ได้ติดตามอ่านกันอีกครั้งในรูปแบบออนไลน์  

Related