ผู้ลี้ภัยที่ถูกผลักดันกลับ

ผู้ลี้ภัยที่ถูกผลักดันกลับ

| | Share

นอกจากภาพผู้ลี้ภัยที่ถูกผลักดันกลับไปเมื่อวันที่ 29 และ 30 มีนาคม 2564 นี้ อาจเป็นคำตอบต่อการให้ข้อมูลของรัฐ ที่ว่าผู้ลี้ภัย “สมัครใจ” “กลับบ้าน” และ “ในประเทศของเขาไม่มีปัญหาอะไร กลับไปก่อนได้ป่ะ”

เรายังได้เห็นความอดทน เข้มแข็ง และกล้าหาญของผู้คน ที่จะต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของตนเองและคนที่รัก รวมถึงยืนยันในเจตจำนงต่อประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพด้วย

31 มีนาคม 2564

ภาพถ่ายจากชาวบ้านลุ่มน้ำสาละวิน

หมายเหตุ

กรุณาแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานการเคารพในเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และระมัดระวัง “ความผิดฐานหมิ่นประมาท” ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ประมวลกฎหมายอาญา ฯลฯ

Related