ผู้ลี้ภัยจากประเทศพม่าคือเพื่อนบ้านของประชาชนไทย

ผู้ลี้ภัยจากประเทศพม่าคือเพื่อนบ้านของประชาชนไทย

| | Share

เช้าวันนี้ เวลาราว 10.30 น. มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน โดย ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล กรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกับคุณอังคณา นีละไพจิตร  อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, คุณอดิศร เกิดมงคล ผู้ประสานเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ, คุณเอกพันธุ์ ปิณฑวณิช นักวิชาการอิสระด้านสันติภาพ และคุณศิววงศ์ สุขทวี เครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐ ได้ไปยื่นแถลงการณ์พร้อมข้อเสนอแนะ “ผู้ลี้ภัยจากประเทศพม่าคือเพื่อนบ้านของประชาชนไทย” ซึ่งร่วมลงนามโดย 62 เครือข่าย/องค์กรและบุคคล 344 คนที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรีมารับหนังสือ

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อเสนอแนะ 5 ประการของเราจะได้นำไปพิจารณาและถกเถียง เพื่อหามาตรการและวิถีทางดูแลให้ความคุ้มครองผู้ลี้ภัยตามหลักมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนต่อไป

9 เม.ย. 2564

Related