ผลการตัดสินการประกวด “เพื่อนไร้พรมแดน”

ผลการตัดสินการประกวด “เพื่อนไร้พรมแดน”

| | Share

มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน ร่วมด้วย Realframe และสำนักข่าวชายขอบ
ประกาศผลการตัดสินประกวดงานเขียน ภาพถ่าย ภาพวาด ว่าด้วยผู้ลี้ภัยและแรงงานข้ามชาติ ภายใต้หัวข้อ “เพื่อนไร้พรมแดน”

รางวัลบินข้ามลวดหนาม ประเภทภาพถ่าย 
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Taking a shower in a refugee camp โดย Oo Reh

“รู้สึกได้ถึงการเคลื่อนไหวอันสดใสมีชีวิตชีวาแม้จะอยู่ในสถานที่อันมีข้อจำกัดหลายอย่าง แม้จะมองเห็นเพียงบางส่วน ภาพก็ยังแสดงถึงลักษณะเฉพาะบางอย่างของพื้นที่ได้”  ศุภโมกข์ ศิลารักษ์

Karenni refugee students go home โดย Oo Reh

“ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในพื้นที่ไหน เด็กก็ยังคงเต็มไปด้วยพลังของความความสดใส ซึ่งตั้งคำถามได้ดีว่า ถ้าเขามีโอกาสที่ดีกว่านี้จะไปได้ไกลขนาดไหน” ยศธร ไตรยศ

รางวัลดอ ธาน ธาน ประเภทภาพถ่าย ลำดับที่ 1
เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

เลือนลางในความชัดเจน โดย undeath

“ชวนให้ผู้ชมสัมผัสเห็นถึงเคลื่อนไหว ของผู้คน อย่างมีชีวิตชีวา ในขณะเดียวกันซ่อนความเเข็งแกร่งไว้”อำพรรณี สะเตาะ

รางวัลดอ ธาน ธาน ประเภทภาพถ่าย ลำดับที่ 2
เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

งานประจำที่ทำเลี้ยงชีพ โดย Chanakan

“จัดวางภาพของแรงงานชายที่ทำงานกับอวนได้ลงตัวกับแสงสวย ๆ และสีสันธรรมชาติ”  แสงน้อง ลินท์เนอร์

รางวัลดอ ธาน ธาน ประเภทภาพถ่าย (ชมเชย) จำนวน 3 รางวัล
เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

เส้นสมมติสาละวิน โดย เมธิชัย เตียวนะ

“องค์ประกอบภาพ ระยะภาพ แสงและสี ตลอดจนเรื่องราวในภาพลงตัวแม้ไม่สมบูรณ์แบบ สามารถสื่อสารให้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนบริเวณของเส้นพรมแดนธรรมชาติได้ชัดเจนมีพลัง” ยศธร ไตรยศ

แรงงานข้ามชาติ โดย จิรา 

“จัดวางภาพแรงงานข้ามชาติหญิงทำงานภายใต้แสงแดดแรงกล้าได้คมชัด”  แสงน้อง ลินท์เนอร์

เพื่อนเกลอ โดย Naripe

“รู้สึกเศร้าแต่ก็อบอุ่นแปลก ๆ องค์ประกอบอาจไม่สมบูรณ์ แต่ทำงานกับความรู้สึกของคนดูได้” ยศธร ไตรยศ

Related