ประมูลไร้เสียง (Silent Auction) เพื่อช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นในประเทศพม่า ผู้ลี้ภัย และโรงเรียนแรงงานข้ามชาติ

ประมูลไร้เสียง (Silent Auction) เพื่อช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นในประเทศพม่า ผู้ลี้ภัย และโรงเรียนแรงงานข้ามชาติ

| | Share

ขอบคุณศิลปินไร้พรมแดน

เพื่อนไร้พรมแดนขอขอบคุณศิลปินทุกท่าน ที่มอบผลงานภาพวาดส่งประกวดหัวข้อ “เพื่อนไร้พรมแดน” เมื่อปลายปี 2564 ที่ผ่านมา ให้กับทางเราได้จัดประมูลเพื่อนำรายได้มาจัดสรรช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นในประเทศพม่า ผู้ลี้ภัย และโรงเรียนแรงงานข้ามชาติ โดยดูจากเนื้อหาภาพเป็นสำคัญ

ภาพวาดเหล่านี้ได้รับการนำมาจัดแสดงในนิทรรศการ “พ้นด่าน” ไปเมื่อ 17 มีนาคม – 30 เมษายน ที่ผ่านมา และในงานวันผู้ลี้ภัยโลก 20 มิถุนายน 2565 ได้มีการจัดการประมูลไร้เสียง (Silent Auction) เป็นครั้งแรก 

หกภาพแรกที่มีผู้รับไป ได้แก่

ผลงานภาพวาดเยาวชน

1. “มิตรภาพ”​ โดย น.ส. วัชรีวรรณ สงวนสิทธิ์ รางวัล ดอ ธาน ธาน ลำดับที่ 1 ประมูลเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยได้ในราคา 4,500 บาท

2. “ความทรงจำ” โดย ด.ช. ธนากร ปู่อ๊อ รางวัลดอ ธาน ธาน ลำดับ ที่ 2 ประมูลเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยได้ในราคา 3,000 บาท

3. “ความเป็นอยู่” โดย น.ส. ณัฐกานจน์ เทพประสาร ประมูลเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นในประเทศ (IDPs) ได้ในราคา 2,100 บาท

4. “กระเป๋าความหวัง”​ โดย ด.ช.​บวร ชคัตประสิทธิ์ ประมูลเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นในประเทศ (IDPs) ได้ในราคา 1,600 บาท

ผลงานภาพวาดของบุคคลทั่วไป

1. Homogeneous โดย อัณศยา กันธิยะ ประมูลเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยได้ในราคา 3,000 บาท

2. Friends Without Borders โดย บุษยมาส หินอ่อน ประมูลเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นในประเทศ (IDPs) ได้ในราคา 1,500 บาท

รวมเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือ IDPs เป็นจำนวน 5,200 บาท และสำหรับผู้ลี้ภัยเป็นจำนวน 10,500 บาท  ทั้งนี้ มูลนิธิฯจะได้รวบรวมพร้อมกับรายรับจากการประมูลภาพอื่น ๆ ที่จะนำมาเสนอให้ท่านในช่องทางออนไลน์ในเดือนมิถุนายนนี้ และจะจัดส่งให้แก่อาสาสมัครหรือองค์กรชุมชนท้องถิ่นที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมตามแนวชายแดนต่อไป

23 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ : ภาพประกอบคือภาพที่มีผู้ประมูลได้จากงานวันผู้ลี้ภัยโลกแล้ว

Related