ประกาศผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศ (shortlist)

ประกาศผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศ (shortlist)

| | Share

ประกาศผลงานเข้ารอบชิงชนะเลิศ (shortlist)

หมายเหตุ ภาพประกอบเป็นผลงานเยาวชนที่เข้ารอบแรก (longlist) โดย น.ส.ธนัชญา วงษ์วาสน์ อายุ 16 ปี จากจ.ร้อยเอ็ด เราได้เลือกนำมาอวดไว้ ณ ที่นี้ แม้ภาพจะไม่ได้ผ่านเข้าถึงรอบสุดท้าย แต่ก็ถ่ายทอดสถานการณ์ปัจจุบัน ได้อย่างดีเยี่ยม

ขณะที่เพื่อนไร้พรมแดนกำลังรวบรวมผลการคัดเลือกของคณะกรรมการทั้งชุดภาพวาด ภาพถ่าย และงานเขียน สงครามในจังหวัดดูปลายา รัฐกะเหรี่ยง ยังทวีความโหดร้าย มีผู้คนบาดเจ็บล้มตาย บ้านแตกสาแหรกขาด และกระเสือกกระสนหนีข้ามแม่น้ำเมยมาขอลี้ภัยในประเทศไทยร่วมหมื่น มิตรภาพจากประชาชนสู่ประชาชนจึงทรงคุณค่ามหาศาล เพราะเพื่อนของเราผู้หนีร้อนมาพึ่งเย็นกำลังต้องการที่พักพิงที่ปลอดภัย ความช่วยเหลือที่สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และที่สำคัญที่สุดคือ การไม่ผลักดันส่งกลับไปสู่ความเสี่ยงอันถึงแก่ชีวิต

ในการคัดสรรผลงานทั้งหมด เพื่อนไร้พรมแดนได้ใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกเบื้องต้นตามเงื่อนไขการประกวด คือเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ลี้ภัย และ/หรือ แรงงานข้ามชาติ ภายใต้แนวคิด “เพื่อนไร้พรมแดน” โดยในลำดับต่อมา คือการใช้เกณฑ์การพิจารณาจากความเข้าใจในประเด็น การนำเสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ และมาตรฐานคุณภาพของผลงาน จนได้รายชื่อผลงานที่เข้ารอบแรก (long list) เพื่อส่งให้กับคณะกรรมการแต่ละชุดตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้า

บัดนี้ ก่อนที่เราจะประกาศรางวัลตามสัญญาภายในวันที่ 28 ธันวาคม เราจึงได้ลงรายชื่อผลงานที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ (short list) ของแต่ละประเภท ตามที่คณะกรรมการแต่ละชุดได้เลือกจากรายการคัดเลือกรอบแรก (longlist) ไว้ในที่นี้

รายชื่อผลงานที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ (shortlist) ** ลำดับที่ขึ้นไว้ไม่เกี่ยวกับผลการพิจารณา แต่เป็นลำดับการจัดเก็บผลงานเท่านั้น

ภาพวาดเพื่อนไร้พรมแดน เยาวชน 

1. Friendship

2. เด็กต้องการที่พักพิงของจิตใจ

3. มิตรร่วมแดน

4. กระเป๋าความหวัง

5. เวลคัมเพื่อนต่างแดน

6. ความเป็นอยู่

7. ความทรงจำ

8. Labor Party

9. สหายริมรั้วขวานทอง

10. โลกใหม่ไปด้วยกัน

11. สายใยข้ามชาติ

ภาพวาดเพื่อนไร้พรมแดน บุคคลทั่วไป 

1. ค่ายผู้ลี้ภัย

2. Refugee Future

3. ต่างฟ้าเดียวกัน

4. Deprived

5. เพื่อนในฝัน

6. Hope

7. การเดินทาง

8. รอยยิ้มนักสู้จากแดนไกล

งานเขียนเพื่อนไร้พรมแดน บุคคลทั่วไป

1. เพื่อนของผม

2. ลิปสติก

3. วีรสตรีไม่มีอยู่จริง

4. มาตา

5. We are human, why not?

6. ผู้รอดชีวิต

7. อาหารมื้อสุดท้ายจากไซ่ง่อนถึงเวียงจันทน์

8. พี่สาวในค่ายบอกหนูว่า

9. เพื่อน แสงดาว และคำทำนายชะตาชีวิต

10. เงาไถง

11. ข้ากับเอ็ง

งานเขียนเพื่อนไร้พรมแดน เยาวชน

1. รักษ์ไร้พรมแดน

2. ส่งแรงใจให้มิตรภาพ

3. จิตวิญญาณแห่งดอกไม้

4. A Girl from Shan State

5. หมู่บ้านไร้เสียง

6. เพื่อนไร้พรมแดน (บทกวี)

7. ทางสายใหม่

8. ซากมนุษย์

ภาพถ่าย (รวมบุคคลทั่วไปและเยาวชน)

1. งานประจำที่ทำเลี้ยงชีพ (บ้านปากหาด ชุมพร)

2. น้องอยากรู้ (บ้านปากหาด ชุมพร) 

3. เลือนลางในความชัดเจน (สังขละบุรี)

4. แรงงานข้ามชาติ (โครงการก่อสร้างทางพิเศษ บางใหญ่-กาญจนบุรี)

5. Take a bath in a refugee camp (ค่ายผู้ลี้ภัยในสอย แม่ฮ่องสอน)

6. นักเรียนกะเรนนีกลับบ้าน (ค่ายผู้ลี้ภัยในสอย)

7. ร่วมแรงใจ (ปางมะผ้า)

8. เส้นสมมติสาละวิน (ชายแดนแม่น้ำสาละวิน)

9. Refugee brothers go fetch water (ค่ายผู้ลี้ภัยในสอย)

10. เพื่อนเกลอ (ทวีวัฒนา กทม)

11. วิถีเราชาวมอญ

ทั้งนี้ ทุกผลงานที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรมล้วนมีคุณค่าในการลบเส้นพรมแดนกีดกั้นขวางมิตรภาพ เราขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ใช้ห้วงเวลาในการคำนึงถึงเพื่อนของเรา และช่วยกันแสดงออกถึงเจตจำนงว่า ทุกชีวิตล้วนมีคุณค่า ไม่ว่าจะถือกำเนิดบนแผ่นดินไหน เชื้อชาติ ภาษา นับถือศาสนา หรือมีสถานะทางกฎหมายเช่นไร

ขอให้เราทั้งหลายตระหนักในมิตรภาพนี้ตลอดไป 

28 ธันวาคม 2564 (9.22 น.)

Related