ประกวดงานเขียน ภาพถ่าย ภาพวาด “เพื่อนไร้พรมแดน”

ประกวดงานเขียน ภาพถ่าย ภาพวาด “เพื่อนไร้พรมแดน”

| | Share

ประกวดงานเขียน ภาพถ่าย ภาพวาด “เพื่อนไร้พรมแดน”

มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน ร่วมด้วย Realframe และสำนักข่าวชายขอบ เปิดรับสมัครประกวดงานเขียน ภาพถ่าย ภาพวาด ว่าด้วยผู้ลี้ภัยและแรงงานข้ามชาติ ภายใต้หัวข้อ “เพื่อนไร้พรมแดน” ชิงรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท ดังเงื่อนไขต่อไปนี้

1. รับงานเขียนประเภทบทความสั้น เรื่องสั้น บทกวี ภาษาไทย หรืออังกฤษ ที่ผู้เขียนตั้งชื่อเอง ไม่เคยจัดพิมพ์หรือเผยแพร่ออนไลน์มาก่อน บทความและเรื่องสั้นต้องมีความยาว 2 – 6 หน้า A4 ฟอนท์ 16 (กรณีเขียนด้วยลายมือให้เทียบ 2 หน้าลายมือ = 1 หน้าพิมพ์) สำหรับบทกวีไม่จำกัดความยาว

2. รับภาพถ่ายสีหรือขาวดำ ซึ่งถ่ายหลังจาก 1 มกราคม 2563  ที่ผู้ส่งตั้งชื่อภาพเอง และสามารถยืนยันได้ว่าเป็นภาพที่ตนถ่าย พร้อมระบุอุปกรณ์ที่ใช้ เวลา และสถานที่ถ่าย โดยส่งไฟล์ต้นฉบับความละเอียดสูงสุดที่มี ซึ่งไม่ควรมีขนาดต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล (2560*1920) ทั้งนี้ ผู้จัดยินดีรับภาพขนาดต่ำกว่ากำหนดหากผู้ถ่ายภาพมีข้อจำกัดทางด้านอุปกรณ์

3. รับภาพวาดทุกประเภท  ซึ่งวาดหลังจาก 1 มกราคม 2563  ที่ผู้ส่งตั้งชื่อภาพเอง และสามารถยืนยันได้ว่าเป็นผู้วาด โดยเบื้องต้นส่งไฟล์ภาพความละเอียดสูงซึ่งไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล (2560*1920) 1 ภาพและภาพผู้วาดถือภาพต้นฉบับ 1 ภาพ (ไม่จำเป็นต้องเห็นหน้าผู้วาด) ทั้งนี้ ผู้วาดจะต้องพร้อมส่งภาพต้นฉบับมาให้ผู้จัดทางไปรษณีย์ หากผ่านเข้ารอบการคัดเลือก

4. ผลงานทุกประเภทต้องเกี่ยวข้องกับ “ผู้ลี้ภัย” และ “แรงงานข้ามชาติ” จากประเทศเพื่อนบ้านในประเทศไทย ผู้สนใจสามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก FB : fwbfoundation, www.friends-without-borders.org,สำนักข่าวชายขอบ, Realframe หรือสื่ออื่น ๆ

5. การประกวดจะมีกรรมการพิจารณาผลงานทั้งด้านเนื้อหาและสุนทรียศาสตร์ โดยจัดแบ่งเป็นประเภทเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี และบุคคลทั่วไป ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

6. ผู้ส่งต้องกรอกใบสมัครใน  https://forms.gle/NQx3MoxVpjfs173k7 พร้อมแนบผลงาน หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครมากรอก https://drive.google.com/…/1AUhHprhgDv9siJ8xjDxyaN… พร้อมแนบผลงานส่งมาที่อีเมล์ bordervoices2010@gmail.com บุคคลสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนหรือประเภท

7. ผลงานทั้งหมดต้องไม่มีข้อผูกมัดด้านกรรมสิทธิ์กับผู้อื่น ผู้จัดฯจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาไว้กับผู้อื่นหรือละเมิดผู้ใด ผู้จัดมีสิทธินำผลงานทุกชิ้นที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่เพื่อรณรงค์ส่งเสริมความเข้าใจต่อสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ลี้ภัยและแรงงานข้ามชาติ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 2 ปีนับจากวันประกาศผลรางวัล ทั้งนี้ เจ้าของผลงานยังคงมีสิทธิที่จะนำผลงานของตนไปใช้ เผยแพร่ หรือส่งให้แก่หน่วยงานใดก็ได้ โดยไม่เป็นการตัดสิทธิการใช้งานของมูลนิธิ

8. หมดเขตส่งผลงาน 15 ธันวาคม 2564 ประกาศผล 28 ธันวาคม 2564


รายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกและรายละเอียดรางวัลการประกวดงานเขียน ภาพถ่าย และภาพวาด “เพื่อนไร้พรมแดน”

เพื่อนไร้พรมแดน Realframe และสำนักข่าวชายขอบ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการประกาศรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกผลงานประกวดทั้งสามประเภท  กรรมการแต่ละชุดดังรายชื่อในโปสเตอร์ด้านล่างนี้  นอกจากจะประกอบไปด้วยทั้งตัวแทนผู้จัดและศิลปินไทยแต่ละสาขาแล้ว ยังมีศิลปินที่มีภูมิหลังเชื่อมโยงกับชุมชนผู้ลี้ภัยและแรงงานข้ามชาติ ที่ให้เกียรติมาร่วมงานกันอย่างไร้พรมแดนอีกด้วย

รางวัล “บินข้ามลวดหนาม” เป็นรางวัลที่เราเคยมอบในการประกวดภาพยนตร์ในเทศกาลศิลปวัฒนธรรม “บินข้ามลวดหนาม” ซึ่งว่างเว้นการจัดมาระยะหนึ่ง คำว่า “บินข้ามลวดหนาม” เป็นชื่อบทเพลงซึ่งเล่าถึงผู้ลี้ภัยที่คิดฝันอยากเป็นนกที่จะบินข้ามรั้วลวดหนามของค่ายผู้ลี้ภัยออกไปสู่เสรี  รางวัลนี้จึงมีความหมายเป็นอย่างยิ่ง สำหรับคนทำงานศิลปะหลากสาขา ที่ประสงค์จะมาร่วมกันบินข้ามรั้วกีดกั้นมิตรภาพระหว่างมนุษย์ออกไปให้ได้ 

รางวัล “ดอ ธาน ธาน” เป็นรางวัลที่เราจัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อระลึกถึงความงดงามและคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของ “ดอ ธาน ธาน” ครูใหญ่แห่งศูนย์การเรียนเด็กข้ามชาติ Love Learning Center  เธอเป็นครูมาตลอดชีวิตตั้งแต่อยู่ในพม่า และเมื่อพลัดถิ่นฐานมาก็ทุ่มเทกับการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กลูกหลานแรงงานข้ามชาติในอ.แม่สอด จ.ตาก จนกระทั่งได้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา 

เพื่อนไร้พรมแดน Realframe และสำนักข่าวชายขอบหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดการประกวดงานเขียน ภาพถ่าย และภาพวาดนี้ จะเป็นกำลังใจให้กับทั้งผู้ที่รักในการเขียน ถ่ายภาพ และวาดภาพ อีกทั้งยังจะได้เป็นอีกสะพานเชื่อมมิตรภาพระหว่างชาวไทย ผู้ลี้ภัย และแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยในได้ไปมาหาสู่กันในห้วงคิดอยู่เสมอ

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bordervoices2010@gmail.com, หรือ inbox FB : fwbfoundation 


กิจกรรมประกวดงานเขียน ภาพถ่าย ภาพวาด “เพื่อนไร้พรมแดน” เป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ Project for the Agents of Changes (PAC) มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน สนับสนุนโดย the Norwegian Human Rights Fund (NHRF)

Related