บินกับหนัง

บินกับหนัง

| | Share

บินกับหนัง

บินกับหนังบทเรียนการทำหนังสั้นเพื่อสิทธิมนุษยชนของเยาวชนมือใหม่ใจสู้จากโครงการเกี่ยวก้อยมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน คู่มือเล่มนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์การทำงานกับเยาวชนในโครงการที่ล้วนเป็นมือใหม่ใจสู้ สำหรับพวกเขาแล้ว การทำไม่ใช่เป็นเรื่องทำเองก็ได้ ง่ายจัง ทว่าเป็นงานที่ ยาก ละเอียด แต่ทำได้ หนึ่งในเยาวชนกลุ่มนี้ได้กล่าวไว้ว่า อะไรที่ยากแปลว่าเรากำลังก้าวไปข้างหน้า และอะไรที่ง่ายอาจหมายความว่าเรากำลังยืนอยู่ที่เดิม ทั้งนี้ การทำหนังบอกเล่าเรื่องราวแห่งสิทธิเสรีภาพนั้น เป็นงานที่ควรค่าแก่การทุ่มเทและพิถีพิถัน เพื่อให้ได้ผลงานที่งดงามทั้งในเชิงสุนทรียศาสตร์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชนของตน

Related