นี่ปัญหาระดับชาติ

นี่ปัญหาระดับชาติ

| | Share

นี่ปัญหาระดับชาติ

เป็นที่น่ายินดียิ่ง ที่มีการหยิบยกปัญหาด้านนโยบายการรักษาความมั่นคงชายแดน นโยบายการจัดการผู้ลี้ภัย และนโยบายต่างประเทศไทย-พม่าขึ้นมาถกกันในสภาผู้แทนราษฎร ในการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล 

การอภิปรายของนายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.จังหวัดพิษณุโลก พรรคก้าวไกล ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการละเมิดหลักการไม่ผลักดันกลับผู้ลี้ภัยไปสู่อันตราย การปิดกั้นความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ตลอดจนการไม่มีนโยบายรองรับผู้ลี้ภัยทางการเมือง 

นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศ ตลอดจนถึงการแต่งตั้งล็อบบี้ยิสต์ซึ่งเคยต้องคดีบริจาคเงินผิดกฎหมายในสหรัฐมาเป็นผู้แทนพิเศษด้านพม่า โดยที่ประเทศไทยแสดงตนสนับสนุนรัฐบาลของคณะทหาร SAC อย่างเปิดเผยตลอดมา

สำหรับมูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดนแล้ว การตั้งข้อสังเกตเพื่อให้ได้มาซึ่งการถกเถียงในเชิงนโยบายระดับชาติ คือความพยายามด้วยความหวังว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีศักดิ์ศรีและน่าอยู่ขึ้นสำหรับมนุษย์ทุกคน 

ผู้ลี้ภัยไม่ใช่ตัวปัญหา แต่นโยบายผู้ลี้ภัยของรัฐไทยในปัจจุบัน ซึ่งไม่มีความชัดเจนใด ๆ นอกจากมุ่งรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกองทัพสองประเทศ และปฏิเสธความสัมพันธ์ของประชาชน คือปัญหา

เราหวังว่า พรรคการเมืองทั้งหลายจะได้มีความชัดเจนในการกำหนดจุดยืนและมีนโยบายความสัมพันธ์ไทย-พม่า และนโยบายด้านผู้ลี้ภัยและคนข้ามชาติทั้งหลายมานำเสนอให้แก่ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในครั้งต่อไป

22 กรกฎาคม 2565
ภาพประกอบ : ผู้ลี้ภัยริมน้ำสาละวิน มีนาคม 2564 โดย KPSN 

Related