นัดหมายยื่นหนังสือต่อตัวแทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

นัดหมายยื่นหนังสือต่อตัวแทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

| | Share

นัดหมายยื่นหนังสือต่อตัวแทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
และ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

พรุ่งนี้ (9 เมษายน 64) เวลา 10.30 น. ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน 62 องค์กรที่ร่วมลงนามในแถลงการณ์ “ผู้ลี้ภัยจากประเทศพม่าคือเพื่อนบ้านของประชาชนไทย” ข้อเสนอจากภาคีองค์กรภาคประชาชน 5 เมษายน 2564 นำโดยคุณอังคณา นีละไพจิตร อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, คุณอดิศร เกิดมงคล ผู้ประสานเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ, คุณเอกพันธุ์ ปิณฑวณิช นักวิชาการอิสระด้านสันติภาพ, อ.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณศิววงศ์ สุขทวี เครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐ จะไปยื่นหนังสือแก่ตัวแทนจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และในเวลา 12.00 น. ตัวแทนจะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อ ศ.ดร.อมรา พงศาพิชญ์ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights – AICHR) ณ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ล่าสุด แถลงการณ์ลงนามโดย 62 เครือข่ายและบุคคล 344 คน ดังรายนามเบื้องล่างนี้

Related