ถ้อยแถลง

ถ้อยแถลง

| | Share

ถ้อยแถลง

“ข้าพเจ้าอาจไม่เห็นด้วยในความคิดเห็นของท่าน หากข้าพเจ้ายินดีที่จะสละชีวิตเพื่อปกป้องสิทธิการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นนั้นของท่าน” 

-วอลแตร์-

ในฐานะองค์กรสิทธิมนุษยชนที่ทำงานสื่อสาร เพื่อนไร้พรมแดนขอสนับสนุนภาคีนักกฏหมายสิทธิมนุษยชน สื่อมวลชน และประชาชน ที่ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง ให้มีการเพิกถอนข้อกำหนดฉบับ 29 ที่ให้อำนาจกสทช.ตัดอินเตอร์เน็ตผู้โพสต์ข้อความที่ “ทำให้เกิดความหวาดกลัว”  

คำสั่งดังกล่าวเป็นการปฏิเสธสิทธิในการแสดงออกความคิดเห็นและละเมิดเสรีภาพสื่อ ขัดต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ไทยร่วมให้สัตยาบัน และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

นอกจากนี้ ในฐานะผู้ทำงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของชนเผ่าพื้นเมือง ผู้ลี้ภัย และแรงงานข้ามชาติ ซึ่งถูกเลือกปฏิบัติและปฏิเสธสิทธิมนุษยชน ด้วยมุมมองที่ผลักให้ “เป็นอื่น” เสมอมา เราจึงขอยืนยันไม่เห็นด้วยต่อการใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่ต่อประชาชนไทย ที่ใช้สิทธิการแสดงออกความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมนี้

เสรีภาพในการแสดงออกความคิดเห็น เสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเสรีภาพในการชุมนุม รวมถึงการรวมกลุ่ม/สมาคมอย่างสงบ คือสิทธิมนุษยชน ซึ่งหากถูกปฏิเสธเสียแล้ว ก็เป็นไปไม่ได้เลยที่สังคมจะสามารถเข้าถึงสิทธิอื่น ๆ ได้อย่างสมบูรณ์

2 สิงหาคม 2564

ภาพประกอบจากภาพยนตร์สั้นเรื่อง “เขื่อน” กำกับโดย ณัฐธัญ กรุงศรี โครงการเกี่ยวก้อย 2 เพื่อนไร้พรมแดน

Related