ตัวตนคนปกาเกอะญอ

ตัวตนคนปกาเกอะญอ

| | Share

ตัวตนคนปกาเกอะญอ:
ภาพจากสายตาคนปกาเกอะญอ
ชายแดนไทย-พม่าตอนเหนือ

โดยพรสุข เกิดสว่างและทีมงานวิจัยเสียงชาวบ้าน
มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน
โดยการสนับสนุนของ ศูนย์ชาติพันธุ์และการพัฒนา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หนังสือเล่มนี้ได้ศึกษาเรื่องราวของชาวปกาเกอะญอที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนไทย-พม่าตลอดขอบแดนภาคเหนือที่มักถูกละเลยและมองข้ามไป ทั้งที่ปกาเกอะญอกลุ่มนี้ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มาเนิ่นนาน ข้อค้นพบจากงานวิจัยชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า ปกาเกอะญอกลุ่มนี้มีความหลากหลายในด้านสถานะของบุคคลตามกฎหมายและในด้านเศรษฐกิจสังคมและวิถีชีวิต การอพยพตั้งถิ่นฐาน ความเชื่อทางศาสนา และปัญหาในด้านสิทธิมนุษยชน แต่ท่ามกลางความหลากหลายนี้ งานวิจัยชิ้นนี้จึงเป็นองค์ความรู้จากชายแดนที่ทำให้ผู้อ่านได้ความรู้และความเข้าใจผู้คนที่อยู่บริเวณชายแดนอย่างละเอียด เข้าใจการมองตัวตน ความใฝ่ฝันและปัญหาที่พวกเขาเผชิญอยู่

หากสนใจสามารถส่งเข้ามาซื้อได้ที่ศูนย์ชาติพันธุ์และการพัฒนา ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือหากไม่สะดวกเดินทางเข้ามา สามารถสั่งได้ผ่านเพจ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related