ตราบใดที่กองทัพและปืนครองอำนาจใหญ่ …

ตราบใดที่กองทัพและปืนครองอำนาจใหญ่ …

| | Share

ตราบใดที่กองทัพและปืนครองอำนาจใหญ่ …

การสู้รบขยายตัวไปหลายจุดในพื้นที่กองพลที่ 6 ของ KNU หรือตรงข้าม อ.แม่สอด จ.ตากของไทย ทั้งในพื้นที่ที่เป็นชุมชนชาวกะเหรี่ยง และในเขตที่มีชาวพม่าอาศัยปะปนอยู่ด้วย 

17 ธันวาคม กองทัพพม่าได้ส่งกำลังพลบุกขึ้นมาเรื่อย ๆ  ซึ่งบางส่วนก็ถูกดักรอโจมตีโดยกองกำลัง KNU ชาวบ้านท้องถิ่นได้รับทราบข่าวว่าการตอบโต้ในพื้นที่จะเป็นไปอย่างรุนแรงเพื่อให้การปะทะไม่ดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ อย่างยืดเยื้อยาวนาน

ชาวบ้านทุกชาติพันธุ์ที่อยู่ริมขอบแดน คือเพื่อนบ้านของประชาชนไทย ตราบใดที่กองทัพพม่ายังใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องมือในการถือครองอำนาจ เพื่อนบ้านของเราก็ต้องพลัดถิ่นฐานบ้านแตกสาแหรกขาดกันอยู่อย่างซ้ำซาก 

ประชาชนไทยท้องถิ่นกำลังระดมความช่วยเหลือให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยจิตวิญญาณและสำนึกทางมนุษยธรรม ขณะที่การเปิดรับผู้ลี้ภัยและเปิดทางให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมได้เข้าถึงผู้ที่ยังพลัดถิ่นอยู่ในประเทศ ก็เป็นหน้าที่รับผิดชอบทางมนุษยธรรมของรัฐไทยเช่นกัน 

17 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ กลุ่ม Karen Peace Support Network กำลังระดมความช่วยเหลือให้กับผู้พลัดถิ่นภายในประเทศที่ยังไม่ได้ข้ามมาประเทศไทย
ผู้สนใจช่วยเหลือติดต่อได้ที่ FB : Karen Peace Support Network 

ภาพประกอบ : ชาวบ้านท้องถิ่น

Related