“ดูความขัดแย้งที่ชายแดนเชื่อมกับโครงการพัฒนาที่ไทยมีส่วนเกี่ยวข้อง” เรื่องเล่าจากบทสนทนาเพื่อนข้างบ้าน (5)

“ดูความขัดแย้งที่ชายแดนเชื่อมกับโครงการพัฒนาที่ไทยมีส่วนเกี่ยวข้อง” เรื่องเล่าจากบทสนทนาเพื่อนข้างบ้าน (5)

| | Share

“ดูความขัดแย้งที่ชายแดน เชื่อมกับโครงการพัฒนาที่ไทยมีส่วนเกี่ยวข้อง” เรื่องเล่าจากบทสนทนาเพื่อนข้างบ้าน (5)

วันผู้ลี้ภัยโลก 2565

“ไม่นานมานี้มีประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดในสภา คือโครงการชูกาลี ในพื้นที่ชายแดนพม่า ซึ่งเมื่อเราดูความขัดแย้งที่เกิดที่ชายแดน เชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาที่ไทยมีส่วนเกี่ยวข้องโดยการให้สนับสนุนทางการเงินและทางเทคนิคแล้ว หนึ่งในนั้นคือเรื่องของโครงการซูกาลี (สุคาลิ / Chu Ka Lee) ของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นองค์การมหาชนของรัฐ  

โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงจากสถานีเมียวดีไปที่สถานีซูกาลี วาดเส้นตลอดแนวชายแดนแม่สอด-พบพระ-อุ้มผาง  มันจึงน่าจะมีความเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อยกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น  เนื่องจากว่า พื้นที่ที่ว่านี้ กองทัพพม่าหรือรัฐบาลทหารพม่ายังไม่สามารถควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด  หากจะดำเนินโครงการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเมียนมาให้ได้แล้วเสร็จ กองทัพพม่าก็ต้องควบคุมพื้นที่ให้ได้เด็ดขาดตลอดแนวเสียก่อน  ภายใต้โครงข่ายการกระจายการส่งกระแสไฟฟ้าในเขตเศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่ามีเพียงช่วงนี้ที่ยังขาดการเชื่อมต่อ”

พลเมืองแม่สอด

หมายเหตุ

1. ข้อมูลจาก Fact Sheet-May 2022 (DD Power System Sukali (TH) ระบุงานจ้างบริษัทเอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด (บริษัทหลัก) และทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ออกแบบรายละเอียดโครงการ โดยมีการลงนามเมื่อ 10 มี.ค.2564 และให้เริ่มงานใน 1 มิ.ย. 2564

2. การสู้รบที่เกิดขึ้นล้วนเป็นเส้นทางสู่ซูกาลี และล่าสุดมีเสียงปืนที่บริเวณเมืองซูกาลีเช่นกัน

ภาพประกอบ 

1. “เพื่อนไร้พรมแดน” โดย ณัฏฐา แสงมาส
2. แผนที่โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าเมียวดี-ซูกาลี จาก สพพ.
3. แผนที่ชายแดนแม่สอด-พบพระ โดยสำนักข่าวชายขอบ

Related