จดหมายเปิดผนึกจากภาคประชาสังคมถึงผู้นำประเทศอาเซียน

จดหมายเปิดผนึกจากภาคประชาสังคมถึงผู้นำประเทศอาเซียน

| | Share

เพื่อนไร้พรมแดนเป็นหนึ่งใน 46 องค์กรภาคประชาสังคมที่ลงนามในจดหมายเปิดผนึกจากภาคประชาสังคมถึงผู้นำประเทศอาเซียน เนื่องในโอกาสการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน วันที่ 24 เมษายน 2564 ณ กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย เบื้องล่างนี้

หนึ่งในข้อเสนอแนะ คือ การให้อาเซียน ภายใต้การนำของไทย เปิด “ระเบียงมนุษยธรรม” ตามแนวชายแดนไทย-พม่าเพื่อเอื้ออำนวยให้องค์กรด้านมนุษยธรรมและหน่วยงานของสหประชาชาติได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้พลัดถิ่นและผู้ลี้ภัย

ทั้งนี้ ยังมีการเสนอให้อาเซียนยอมรับในผู้แทนจากรัฐบาลเพื่อเอกภาพแห่งชาติ (National Unity Government) หรือ NGO ซึ่งมาจากผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนพม่าโดยชอบธรรมเข้าร่วมประชุม  ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะถือว่าเป็นการเข้าไปแทรกแซงในกิจการของประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้ เป็นเพียงแต่การยอมรับในรัฐบาลที่มาจากวิถีทางประชาธิปไตยเท่านั้น

แม้การที่รัฐบาลไทยจะได้เตรียมมอบเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่สภากาชาดเมียนมา 5 ล้านบาทนั้นจะเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากสภากาชาดเมียนมาก็ได้มีบทบาทช่วยเหลือผู้เรียกร้องประชาธิปไตยที่บาดเจ็บล้มตายจากการถูกปราบปรามเช่นเดียวกัน แต่คำถามยังคือช่องทางการส่งมอบว่าจะเป็นการมอบผ่านรัฐบาลทหารซึ่งเป็นผู้ก่อให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายนั้นเสียเองหรือ ?  

และการมอบเงินช่วยเหลือ 5 ล้านบาทโดยไม่รู้เส้นทางชะตากรรมที่แน่นอนของเงินก้อนนั้น คงไม่อาจลบล้างการผลักดันผู้ลี้ภัยอันประกอบไปด้วยเด็กอ่อนอายุ 4 วัน เด็กเล็ก คนชรา ผู้ป่วย คนพิการ กลับไปสถานที่ซึ่งยังมีการยิงปืนใหญ่ใส่หมู่บ้านและยิงชาวบ้านที่ถูกพบเห็นตามไร่นาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ได้

23 เมษายน 2564   

หมายเหตุ : จดหมายมีฉบับภาษาไทยและอังกฤษ

Related