คำขอบคุณ

คำขอบคุณ

| | Share

คำขอบคุณ

มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน  ร่วมด้วย Realframe และ สำนักข่าวชายขอบ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งผลงานงานเขียน ภาพถ่าย ภาพวาด ว่าด้วยผู้ลี้ภัยและแรงงานข้ามชาติ ภายใต้หัวข้อ “เพื่อนไร้พรมแดน” เข้ามากันล้นหลาม เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านทั้งหลายได้ใช้เวลาทำความเข้าใจและระลึกถึงผู้ลี้ภัยและแรงงานข้ามชาติ ซึ่งเป็นเพื่อนที่อยู่ใกล้ แต่เสมือนไกล เนื่องด้วยมักไม่ได้รับการกล่าวถึงมากนัก หากมิใช่การตกเป็นข่าวในแง่ลบ

ทั้งนี้ เราได้ปิดรับผลงานทั้งหมดตั้งแต่ 24.00 น. วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ขอให้ทุกท่านที่ส่งมา
อดใจรอคอยผลการคัดเลือกของกรรมการทั้งสามชุดดังที่เคยได้ประกาศมาแล้วก่อนหน้าในวันที่ 28 ธันวาคม 2564 

ด้วยความศรัทธาในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ประกวดงานเขียน ภาพถ่าย ภาพวาด “เพื่อนไร้พรมแดน”

Related