คัดค้านนความรุนแรงโหดเหี้ยมของคณะทหาร

คัดค้านนความรุนแรงโหดเหี้ยมของคณะทหาร

| | Share

บนดอยสูง พื้นที่ต้าแกร้ จังหวัดพะอัน รัฐกะเหรี่ยง วันนี้ เหล่าครู นักเรียน และชาวบ้านกว่าพันคนจากหลายชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ SchoolPower ได้เดินเท้าไปรวมตัวกันที่ชุมชนว่าเหม่กลาอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนมัธยมปลาย และเดินรณรงค์ต่อไปยังบ้านทีเกอะฮอ เพื่อประกาศเจตนารมณ์คัดค้านความรุนแรงโหดเหี้ยมของคณะทหาร ที่กระทำต่อประชาชน รวมถึงเด็กและเยาวชน ที่เรียกร้องประชาธิปไตย

Related