ความกลัวไม่มีสัญชาติ ความเป็นความตายไม่มีพรมแดน

ความกลัวไม่มีสัญชาติ ความเป็นความตายไม่มีพรมแดน

| | Share

ความกลัวไม่มีสัญชาติ ความเป็นความตายไม่มีพรมแดน

ในวันที่การรุกล้ำน่านฟ้าของเครื่องบินรบพม่าตกเป็นข่าวในสื่อกระแสหลักเกือบทุกเจ้า โดยเริ่มจากหลักฐานภาพถ่ายกับวิดีโอ และมีคำยืนยันของชาวบ้านท้องถิ่นจำนวนมากเกินกว่าจะบ่ายเบี่ยงเป็นการอื่นไปได้

สังคมไทยได้รับรู้ผ่านสื่อสำนักต่าง ๆ ถึงความอกสั่นขวัญแขวนของชาวบ้านวาเลย์ ที่เห็นเครื่องบินรบเสียงดังบินข้ามหัวถึง 3 รอบ และเสียงปืนกลที่กราดยิงลงบนไร่ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากจุดที่ยืนอยู่กันสักเท่าไหร่ โดยกระสุนในรอบที่สามยังได้เจาะรถยนต์ของชาวบ้านที่จอดไว้ขณะกำลังล้อมรั้วคอกแพะถึง 23-24 รู

หากเราเข้าใจได้ถึงความหวาดผวาของชาวบ้านไทยในพื้นที่ เราคงเข้าใจได้ถึงความจำเป็นของผู้คนที่จำเป็นต้องหนีสงครามมาหาความปลอดภัยในฝั่งไทย 

ถ้าเราคิดว่าคนไทยกำลังตกอยู่ในภัยอันตราย ชาวบ้านที่กำลังหลบภัยอยู่ภายในรัฐกะเหรี่ยงและยังข้ามฝั่งมาลี้ภัยในประเทศไทยไม่ได้ก็คงยิ่งตกอยู่ในภัยร้ายแรงสาหัสยิ่งกว่า

ไม่มีใครต้องการลี้ภัยมาโดยไม่จำเป็น ไม่มีใครต้องการลี้ภัยมาเพื่ออยู่สบายและอยู่นาน และไม่มีใครควรจะถูกกดดันให้กลับถิ่นฐานในขณะที่เหตุแห่งความหวาดกลัวนั้นยังคงอยู่  

30 มิถุนายน 2565
หมายเหตุ ภาพวาดโดย Kayor ส่วนภาพถ่ายการอพยพที่วาเลย์ โดยชาวบ้านริมเมย

Related