กิจกรรมอบรมการทำเจลล้างมือ

กิจกรรมอบรมการทำเจลล้างมือ

| | Share

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยรวมถึงพื้นที่อ.แม่สอด จ.ตาก โรงเรียนเด็กข้ามชาติในพื้นที่ต้องปิดโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 2563 มีเพียงการจัดการสอนหนังสือเป็นกลุ่มตามบ้านนักเรียนเท่านั้น 

การลงพื้นที่สอนหนังสือของครู จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ด้านสุขอนามัยพร้อม นับตั้งแต่เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ นอกจากนี้ ทุก ๆ โรงเรียนยังต้องเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อให้ความพร้อมสำหรับวันที่จะได้รับอนุญาตให้เปิดสอนตามปกติได้อีกครั้ง

ด้วยการสนับสนุนของ Global Fund for Children มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดนและโรงเรียนเด็กข้ามชาติ 4 โรงเรียนซึ่งร่วมงานกันมาอย่างต่อเนื่องในโครงการ Project for the Agents of Changes (PAC) จึงได้จัดกิจกรรมอบรมการทำเจลล้างมือ โดยมีคุณครูพอเร จากโรงเรียนซ่าทูเหล่เป็นผู้สอน และส่งมอบชุดวัสดุอุปกรณ์การผลิตเจลและอุปกรณ์ด้านสุขอนามัยให้แก่ครูและเด็ก ๆ ด้วย

การอบรมที่โรงเรียนซ่าทูเหล่นี้ดำเนินตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ผู้เข้าร่วมเว้นระยะห่างและใส่หน้ากากอนามัยทุกคน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากพวกเราช่วยกันให้ความร่วมมือแล้ว โรงเรียนทั้งหมดจะได้กลับมาเปิดอีกครั้งในเร็ววัน

ประมวลภาพกิจกรรมอบรมทำเจลล้างมือ

Related