การส่งความช่วยเหลือให้กับผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นในประเทศ ไม่ใช่อาชญากรรม 

การส่งความช่วยเหลือให้กับผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นในประเทศ ไม่ใช่อาชญากรรม 

| | Share

การส่งความช่วยเหลือให้กับผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นในประเทศ ไม่ใช่อาชญากรรม 

ขณะที่เพื่อนไร้พรมแดนได้รับคลิปวิดีโอซึ่งเผยแพร่ไปในวงกว้างในหมู่พี่น้องชายแดนและต่างประเทศ เป็นภาพกลุ่มชาวบ้านที่พยายามความช่วยเหลือให้กับผู้ลี้ภัยบริเวณชายแดน อ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอนแต่ถูกปิดกั้น 

ทางตอนใต้ลงมา ก็มีรายงานในโซเชียลมีเดียว่า มีผู้อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบ 4 คน เข้ามาตรวจบ้านที่เป็นจุดพักของบริจาคซึ่งจะนำส่งช่วยเหลือผู้ลี้ภัยหรือผู้พลัดถิ่นในรัฐกะเหรี่ยง โดยกล่าวว่า “มีคนแจ้งมาให้ตรวจสอบ”

ข้อเท็จจริงของการรายงานทั้งสองกรณีนี้ยังไม่ได้รับการยืนยัน หากสื่อมวลชนอาจตรวจสอบต่อไปได้

อย่างไรก็ดี เมื่อมีคำกล่าวมากกว่าหนึ่งครั้งจากทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและสื่อมวลชนบางราย คัดค้านการช่วยเหลือผู้ลี้ภัย โดยมองว่า จะเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณรัฐ และรัฐไทยควรจะนำงบประมาณไปช่วยเหลือประชาชนไทยที่ลำบาก

หากเมื่อประชาชนจำนวนมากยินดีที่จะส่งมอบความช่วยเหลือให้แก่พี่น้องเพื่อนบ้านด้วยตนเอง รัฐก็ควรจะอำนวยความสะดวก ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนสองประเทศ หรือมิใช่

Related