การข้ามพรมแดนกลับ ไม่ใช่การกลับบ้าน

การข้ามพรมแดนกลับ ไม่ใช่การกลับบ้าน

| | Share

การข้ามพรมแดนกลับ ไม่ใช่การกลับบ้าน

ภาพข่าวต่าง ๆ ที่ปรากฎให้เราเห็นในวันนี้ ไม่อาจบ่งบอกถึงความสมัครใจของผู้ลี้ภัยในการข้ามแม่น้ำสาละวินกลับไปรัฐกะเหรี่ยง

เสียงชายชาวกะเหรี่ยง บอกว่า ยายเขาเดินไม่ไหวแล้ว

เสียงเจ้าหน้าที่ไทย กล่าวว่า “ตรงนี้ก็ไม่มีโรงพยาบาล”

ผู้ลี้ภัยมักบอกเสมอว่า หากเรากลับได้ ไม่ต้องไล่เลย เราจะไปทันที ไปก่อนที่คุณจะเดินมาไล่เรา”

ภาพจากชาวบ้านลุ่มน้ำสาละวิน

30 มีนาคม 2564

Related