สารจากอดีตผู้ลี้ภัยชาวคองโกในประเทศไทย

สารจากอดีตผู้ลี้ภัยชาวคองโกในประเทศไทย

สารจากอดีตผู้ลี้ภัยชาวคองโกในประเทศไทย ที่ส่งมาจากฝรั่งเศสถึงคนไทย ผ่านคุณศักดา แก้วบัวดี คลิปเปิดวงเสวนา “ผู้ลี้ภัย ภายใต้เลนส์ความเป็นอื่น”​ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม …

Read more สารจากอดีตผู้ลี้ภัยชาวคองโกในประเทศไทย

วันเกิด เดอะซีรีย์

วันเกิด เดอะซีรีย์

ภาพยนตร์สั้นเพื่อรณรงค์ส่งเสริมสิทธิในสุขภาวะของผู้มีปัญหาสถานะบุคคลในโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านสิทธิในสุขภาวะของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล” (คพอส.) ใน สสส. สสส. ร่วมกับ Stateless Watch, เพื่อนไร้พรมแดน และโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านสิทธิในสุขภาวะของผู้มีปัญหาสถานะบุคคล …

Read more วันเกิด เดอะซีรีย์

365 Trailer

365 Trailer

วีดีโอสรุปสถานการณ์เด่นเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติประจำปี 57 เนื่องใน “วันแรงงานข้ามชาติสากล 18 ธันวาคม”

Read more 365 Trailer