Mothers Issue

Mothers Issue

ปี 2554 พวกเราตั้งใจจะทำนิตยสารเพื่อนไร้พรมแดนปีที่แปดว่าด้วยเรื่องของครอบครัว และทุกคนก็ตกลงใจว่าฉบับแรกของปีหลังจากเล่มพิเศษปีใหม่ เราจะเริ่มกันด้วย “แม่”  สังคมไหน ๆ ก็มักให้คุณค่ากับแม่และความเป็นแม่ แต่ในทุกสังคมก็จะมีผู้คนไม่น้อยที่หลงลืมไปว่า มนุษย์ทุกคน …

Read more Mothers Issue

Fight Issue

Fight Issue

เพื่อนไร้พรมแดนฉบับปี 2554 คงจะเดินทางไปถึงผู้อ่านล่าช้ากว่าปกติอยู่มาก และเสมือนจะเป็นความจงใจ นิตยสารฉบับนี้จึงได้ชื่อว่า “สู้”  เราถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้บันทึกบางวันเวลาการต่อสู้ของเพื่อนคนพลัดถิ่น ชนเผ่าพื้นเมือง และกัลยาณมิตรของพวกเขาไว้ ณ ที่นี้ พลังการต่อสู้ของเขาทั้งหลายที่คอยปลุกปลอบพวกเราอยู่ทุกยามที่ย่อท้อกับปัญหา …

Read more Fight Issue

สัตว์ป่าสามัคคี (ภาษาไทย)  

สัตว์ป่าสามัคคี (ภาษาไทย)  

สัตว์ป่าสามัคคีและเรื่องเล่าอื่นๆ โดย เด็กๆปกาเกอะญอ โครงการสิทธิเด็ก มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน สนับสนุนโดยองค์การช่วยเหลือเด็ก สวีเดน นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดนได้ร่วมกับอาสาสมัครเยาวชนชาวปกาเกอะญอ(กะเหรี่ยง)ในชุมชนชายแดน …

Read more สัตว์ป่าสามัคคี (ภาษาไทย)  

สัตว์ป่าสามัคคี (ปกาเกอะญอ )  

สัตว์ป่าสามัคคี (ปกาเกอะญอ )  

สัตว์ป่าสามัคคี (ปกาเกอะญอ )   สัตว์ป่าสามัคคีและเรื่องเล่าอื่นๆ โดย เด็กๆปกาเกอะญอ โครงการสิทธิเด็ก มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน สนับสนุนโดยองค์การช่วยเหลือเด็ก …

Read more สัตว์ป่าสามัคคี (ปกาเกอะญอ )  

แอบมองสื่อ

แอบมองสื่อ

รายงานการศึกษาการนำเสนอภาพแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคลในสื่อมวลชนไทย 2553 รายงานฉบับนี้เป็นการสรุปผลการศึกษาในรอบ 10 เดือน (15 มกราคม-14 พฤศจิกายน 2553) โดยได้ศึกษาสื่อหนังสือพิมพ์ …

Read more แอบมองสื่อ

Classroom Issue

Classroom Issue

นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดนฉบับ ที่ 41 “ห้องเรียน” ว่าด้วยเรื่องสิทธิที่จะเข้าถึงการศึกษาของเด็ก ๆ ผู้ลี้ภัย ลูกหลานแรงงานข้ามชาติและผู้ไร้รัฐไร้สัญชาติทั้งหลาย ถึงวันนี้หน่วยงานและบุคคลทั้งรัฐและเอกชนมากมายได้ต่อสู้จนสิทธินี้ได้รับการยอมรับทางกฎหมาย และกำลังมีการผลักดันให้มีการปฏิบัติอย่างทั่วถึง แต่เราคงยังต้องต่อสู้ต่อไปอีกเพื่อความเข้าใจในสังคม ว่าเด็กคนหนึ่งคือเด็กของโลกที่อาจจะเกิดที่หนึ่งและไปเติบโตอีกที่หนึ่ง …

Read more Classroom Issue

Sweat Issue

Sweat Issue

“เหงื่อ” เพื่อนไร้พรมแดนฉบับ ที่ 40 นำเสนอเรื่องราวของสิทธิแรงงานข้ามชาติในแง่มุมต่าง ๆ คำว่าแรงงานข้ามชาติในที่นี้ เอ่ยถึงข้อเท็จจริง ณ ปัจจุบันโดยเกี่ยวกับสาเหตุการเดินทางข้ามชาติ ซึ่งอาจเป็นการลี้ภัยจากการประหัตประหาร …

Read more Sweat Issue

Rosy Cheeks Issue

Rosy Cheeks Issue

นิตยสารเพื่อนไร้พรมแดนฉบับ “แก้มแดง” นำเสนอเรื่องราวว่าด้วยความมั่นคงทางสุขภาพของผู้ที่มักถูกสังคมหลงลืม เป็นที่เข้าใจว่า คนไทยย่อมต้องเข้าถึงสิทธิต่อสุขภาพและย่อมต้องมีหลักประกันสุขภาพ เพราะเราคือพลเมืองที่มีส่วนสร้างให้สังคมดำรงอยู่อีกทั้งเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องดูแลพลเมืองตน อย่างไรก็ดี ความมุ่งหมายในการดูแลสุขภาพแรงงานข้ามชาติ ผู้ลี้ภัย และกลุ่มชาติพันธุ์มักถูกเอ่ยถึงในเชิง “การควบคุมโรคติดต่อ” เพื่อไม่ให้แพร่กระจายในสังคมไทยเสียมากกว่า เส้นทางการเข้าถึงสิทธิทางสุขภาพของเราเหล่านั้นจึงขรุขระเป็นอย่างยิ่ง แม้แต่การต่อสู้เพื่อกองทุนสุขภาพสำหรับผู้มีปัญหาสถานะบุคคล …

Read more Rosy Cheeks Issue