ผลการตัดสินการประกวด “เพื่อนไร้พรมแดน”

ผลการตัดสินการประกวด “เพื่อนไร้พรมแดน”

| | Share

รางวัลบินข้ามลวดหนาม ประเภทภาพวาดเยาวชน
จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Labor Party โดย ณัชชา

“สมบูรณ์ในเนื้อหาเรื่องราวต่อความรู้สึก องค์ประกอบศิลป์โดดเด่น สีสัน บรรยากาศ จินตนาการล้วนสัมพันธ์กัน” ยามิล๊ะ หะยี

โลกใหม่ไปด้วยกัน โดย นันท์นภัส ชัยชนะบรรยง

“จินตนาการที่แสดงผ่านลายเส้นและสีสันที่ทำให้คนเห็นมีความสุข” ซอ จอแฆ่

รางวัลดอ ธาน ธาน ประเภทภาพวาดเยาวชน ลำดับที่ 1
จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

สายใยข้ามชาติ โดย บุตรี สีสุดตา

“ใช้องค์ประกอบลักษณะภาพหลักในน้ำหนักสี ขาว เทา ดำที่ทำให้เกิดความรู้สึกถึงความทุกข์และสิ้นหวัง แต่แบ่งช่องในลักษณะภาพเล่าเรื่องด้วยสีสันสดใส สะท้อนให้เห็นถึงความนึกคิดจินตนาการของผู้ลี้ภัยอย่างมีความหวัง” จักรกริช ฉิมนอก

มิตรภาพ โดย Lingling

“โดดเด่นสะเทือนอารมณ์ ใช้สัญลักษณ์สื่อสารได้อย่างมีนัยยะสำคัญ” จักรกริช ฉิมนอก

รางวัลดอ ธาน ธาน ประเภทภาพวาดเยาวชน ลำดับที่ 2
เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

ความทรงจำ โดย ธนากร ปู่อ๊อ

“สะท้อนให้เห็นถึงความทรงจำขมขื่นของการพลัดพรากจากสงคราม เด็กผู้หญิงภายใต้เงาดำ ถือสมุดบันทึกเรื่องราวของตัวเองมีรูปของพ่อแม่ พี่ น้อง บ้านที่ถูกเผา เป็นผลงานเชิง Collective memorie ที่งดงาม” ถนอม ชาภักดี

รางวัลดอ ธาน ธาน ประเภทภาพวาดเยาวชน (ชมเชย)
เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

สหายริมรั้วขวานทอง โดย KEE 

“สื่อเรื่องราวในภาพได้โดดเด่น ใช้สีได้อย่างเป็นเอกภาพ” ยามิล๊ะ หะยี

Related