ผลการตัดสินการประกวด “เพื่อนไร้พรมแดน”

ผลการตัดสินการประกวด “เพื่อนไร้พรมแดน”

| | Share

รางวัลบินข้ามลวดหนาม ประเภทภาพวาดบุคคลทั่วไป
เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ต่างฟ้าเดียวกัน โดย สุรศักดิ์ จงสมจิตต์

“สร้างสัญลักษณ์ได้อย่างน่าสนใจ โดยใช้ภาพใบหน้าของคนที่สีผิวสีดวงตาแตกต่างกัน ใช้สีเสื้อสีแดงและเขียวซึ่งเป็นสีตรงกันข้าม และมีผมยาวถักเปียเข้าด้วยกัน แม้จะมีความแตกต่างก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ สัญลักษณ์นกกระดาษเป็นองค์ประกอบสร้างพื้นที่ว่างด้านหลังที่ทำให้ภาพมีบรรยากาศอิสระเสรี กว้างใหญ่ และลึก”  จักรกริช ฉิมนอก

รางวัลดอ ธาน ธาน ประเภทภาพวาดบุคคลทั่วไป ลำดับที่ 1
จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

Deprived โดย นพ

“แสดงความกดดันภายใต้สถานการณ์ที่ต้องดิ้นรนเอาชีวิตให้รอดจากการกีดกั้น” จักรกริช ฉิมนอก

Hope โดย อมร ตรีเมฆ

“บรรยากาศ โทนสี เรื่องราว สอดคล้องกับความหวังที่ผู้สร้างสรรค์ภาพปรารถนา” ยามิล๊ะ หะยี

รางวัลดอ ธาน ธาน ประเภทภาพวาดบุคคลทั่วไป ลำดับที่ 2
จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

รอยยิ้มนักสู้จากแดนไกล โดย ณัฐวุฒิ ชุ่มพรมราช

“สะท้อนความรู้สึกความหวังที่ต้องต่อสู้เพื่ออนาคตลูกหลาน บรรยากาศและสีหน้าที่เปี่ยมด้วยแรงปรารถนาสัมพันธ์กับเรื่องราวได้ลงตัวและโดดเด่น” ยามิล๊ะ หะยี

ค่ายผู้ลี้ภัย โดย Toon

“รู้สึกได้ถึงผู้ลี้ภัยที่ต้องอยู่ในพื้นที่จำกัด” ซอ จอแฆ่

รางวัลดอ ธาน ธาน ประเภทภาพวาดบุคคลทั่วไป (ชมเชย)
จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

Refugee Future โดย Peh Bu

“สะท้อนให้เห็นสภาวะบ้านแตกสาแหรกขาดในพื้นที่ที่มีความเป็นครอบครัว มีแต่เด็ก แม่ และคนแก่ ดูแลเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เป็นพื้นที่ที่ไม่มีผู้ชายวัยทำงานเลย”
ถนอม ชาภักดี

Related