ข้อแนะนำสำหรับชาวเมียนมาร์พลัดถิ่นในแม่สอด: มาตรการด้านความปลอดภัย

ข้อแนะนำสำหรับชาวเมียนมาร์พลัดถิ่นในแม่สอด: มาตรการด้านความปลอดภัย

| | Share

ข้อแนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้ TNR เกิดขึ้นในประเทศไทยและเพื่อปกป้องผู้พลัดถิ่นชาวเมียนมาร์จากการตกเป็นเหยื่อของ TNR ถูกเก็บรวบรวมจากแต่ละบุคคลและจากการประชุมระดมความคิดของผู้เข้าร่วมการวิจัยและทีม Border Voices

ต้องเน้นว่าข้อแนะนำดังต่อไปนี้มีขอบเขตเฉพาะเกี่ยวกับปัญหา TNR เท่านั้น พวกเขาไม่ได้มุ่งหวังที่จะตอบสนองต่อความท้าทายที่กว้างกว่าทั้งหมดที่ผู้ลี้ภัยและผู้เห็นต่างชาวเมียนมาร์เผชิญในแม่สอดและในประเทศไทย

ผู้มีส่วนร่วมทุกคนหวังว่าเคล็ดลับและข้อแนะนำสำหรับผู้ลี้ภัยและผู้เห็นต่างชาวเมียนมาร์คนอื่น ๆ จะเข้าถึงชุมชนผู้พลัดถิ่น และข้อแนะนำของพวกเขาสำหรับทุกคนรวมถึงรัฐบาลไทยและรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติของเมียนมาร์จะได้รับคุณค่า

The recommendations to prevent TNR to occur in Thailand and to protect Myanmar diaspora from falling victim of TNR were gathered individually and from brainstorming session of the research participants and the Border Voices Team.

It must be noted that the recommendations below scope around TNR issues only. They do not aim to address all broader challenges facing by Myanmar refugees and dissidents in Mae Sot and in Thailand.

All contributors wish that their tips and suggestions for other Myanmar refugees and dissidents will reach the diaspora community, and that their recommendations for all others including Thai government and the National Unity Government of Myanmar will be valued.

1. Reach UNHCR

สมัครขอการคุ้มครองระหว่างประเทศผ่าน UNHCR แม้องค์กรนี้จะช่วยเราได้น้อยในขณะนี้ แต่มันดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยและไม่มีอะไรจะเสีย

Apply for international protection through UNHCR. Although the organization cannot do much for us now, it is better than nothing and there is nothing to lose.

2. Get a Legal ID when have chance.

พยายามขอเอกสารประจำตัวที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกครั้งที่รัฐบาลไทยเปิดโอกาส หากคุณกำลังสมัครขอเอกสารใด ๆ ควรตรวจสอบกับองค์กรที่เชื่อถือได้ว่ากระบวนการนั้นเป็นของจริงหรือไม่ ขณะนี้มีนักต้มตุ๋นหลายรายที่ปลอมแปลงบัตรประจำตัวและใบอนุญาตทำงาน: ระวังและทำการวิจัยเบื้องหลัง

Try to get a legal identity document whenever the Thai government opens a chance. If you are applying for one, it is best to check with trusted organizations whether the process is for real. There are several ID cards and work permit scammers now: be aware and do your background research.

3. Be Aware

เข้าใจว่าเสี่ยงที่จะเปิดเผยตัวตนเสมอ รวมถึงภูมิหลังทางการเมือง กิจกรรมปัจจุบัน สถานที่ และวิถีชีวิต ทั้งในโลกดิจิทัล โลกเสมือน และโลกจริง ไม่มีความเป็นส่วนตัวในโลกออนไลน์เช่นเดียวกับในโลกจริงแม้แต่ในหมู่เพื่อน จำกัดการเปิดเผยและการกระทำที่ไม่จำเป็น การพกพาข้อมูล รูปภาพ และวิดีโอในอุปกรณ์ส่วนตัวไม่ปลอดภัย

Understand there is always a risk to expose oneself, including political background, current activities, locations and lifestyle in both the digital, virtual and physical world. There is no privacy in an online world as well as in the physical world even among friends. Restrict unnecessary exposure and actions. Carrying information, photos and videos around in a personal device is not safe


คอนเทนต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย “We Don’t feel Safe” ที่ว่าด้วยการปราบปรามข้ามชาติต่อชาวเมียนมาพลัดถิ่นในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยสามารถดาวน์โหลดงานวิจัยเป็นภาษาเมียนมาร์ และภาษาอังกฤษได้จากลิงก์

This content is a part of “We Don’t feel Safe” Participatory research on transnational repression against Myanmar diaspora In Mae Sot, Thailand. The full report in English and Burmese is available for download now.

Related