ข้อแนะนำสำหรับชาวเมียนมาร์พลัดถิ่นในแม่สอด: การพำนักอาศัยในไทย 101

ข้อแนะนำสำหรับชาวเมียนมาร์พลัดถิ่นในแม่สอด: การพำนักอาศัยในไทย 101

| | Share

ข้อแนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้ TNR เกิดขึ้นในประเทศไทยและเพื่อปกป้องผู้พลัดถิ่นชาวเมียนมาร์จากการตกเป็นเหยื่อของ TNR ถูกเก็บรวบรวมจากแต่ละบุคคลและจากการประชุมระดมความคิดของผู้เข้าร่วมการวิจัยและทีม Border Voices

ต้องเน้นว่าข้อแนะนำดังต่อไปนี้มีขอบเขตเฉพาะเกี่ยวกับปัญหา TNR เท่านั้น พวกเขาไม่ได้มุ่งหวังที่จะตอบสนองต่อความท้าทายที่กว้างกว่าทั้งหมดที่ผู้ลี้ภัยและผู้เห็นต่างชาวเมียนมาร์เผชิญในแม่สอดและในประเทศไทย

ผู้มีส่วนร่วมทุกคนหวังว่าเคล็ดลับและข้อแนะนำสำหรับผู้ลี้ภัยและผู้เห็นต่างชาวเมียนมาร์คนอื่น ๆ จะเข้าถึงชุมชนผู้พลัดถิ่น และข้อแนะนำของพวกเขาสำหรับทุกคนรวมถึงรัฐบาลไทยและรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติของเมียนมาร์จะได้รับคุณค่า

The recommendations to prevent TNR to occur in Thailand and to protect Myanmar diaspora from falling victim of TNR were gathered individually and from brainstorming session of the research participants and the Border Voices Team.

It must be noted that the recommendations below scope around TNR issues only. They do not aim to address all broader challenges facing by Myanmar refugees and dissidents in Mae Sot and in Thailand.

All contributors wish that their tips and suggestions for other Myanmar refugees and dissidents will reach the diaspora community, and that their recommendations for all others including Thai government and the National Unity Government of Myanmar will be valued.

1. Learn about Thailand in All Aspect

เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยในทุกแง่มุม: การเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย วัฒนธรรม รวมถึงวัฒนธรรมสมัยนิยม ซึ่งจะช่วยให้ชีวิตของเราในที่นี้ง่ายขึ้นและสนุกสนานมากขึ้น แทนที่จะสนใจแต่ข่าวเกี่ยวกับเมียนมาร์เท่านั้น ให้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทยด้วย เราจะอยู่ที่นี่อีกสักพักหนึ่ง และจำเป็นต้องรู้จักสถานที่ที่อาจกลายเป็นบ้านหลังที่สองของเรา

Learn about Thailand in all aspects: political, economic, social, laws, culture including popular culture. This will help our lives here easier and more enjoyable. Instead of paying attention only on Myanmar news, follow news about Thailand too. We will be here for another while and we need to know the place that may become our second home.

2. Respect & Be Sensitive

เคารพกฎหมายของประเทศไทยและกฎของชุมชน แม้ว่าเราจะเข้ามาในประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย แต่จำเป็นที่กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นกฎหมายเดียวที่เราละเมิด การใช้ชีวิตด้วยความเคารพหมายถึง การไม่ใช้ หรือยอมให้เพื่อนของเราใช้บ้านพักอาศัยของเราเพื่อทำระเบิดและเก็บอาวุธ นี่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ในทุกประเทศและจะทำให้เราทุกคนเดือดร้อน พยายามทำความเข้าใจ และอ่อนไหวต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทย เช่น เข้าใจว่าคนไทยหลายคนไม่ชอบเมื่อเพื่อนบ้านดื่มเหล้าและร้องเพลงเสียงดัง เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องปกติที่รู้สึกถูกคุกคามเมื่อมีกลุ่มผู้ชายจำนวนมากเข้าออกสถานที่ข้างเคียงตลอดทั้งวันโดยไม่พูดทักทายหรือยิ้ม คนไทยไม่ได้เกลียดคนจากเมียนมาร์ ถ้าพวกเขาเกลียด เราคงไม่สามารถใช้ชีวิตที่นี่ได้อย่างนี้ ดังนั้น อย่าทำสิ่งที่ทำให้พวกเขารู้สึกแย่กับเรา

Respect Thai national laws and community’s rules. We unfortunately entered the country without legal permissions, but it is necessary that the immigration law will be the only law we break. Living with respect means, for example, we don’t exploit the opportunity by using, or allowing our friends to use our safe-house for making bombs and keeping weapons. This is unacceptable in any country and will cause us all in trouble. Try to understand and be sensitive to Thai culture and lifestyle. For example, understand that many Thais don’t like when their neighbors drink and sing songs out loud. Understand that it is normal to feel threatened when a crowd of men coming in and out a place next door all day without even saying hello or smiling. Thai people do not hate people from Myanmar. If they do, we would not be able to live here like this. So don’t do things to make them feel bad about us.

3. Give Respect to Migrant Workers

อ่อนไหวต่อแรงงานข้ามชาติและคนไทยชนชั้นแรงงานรอบตัวเรา แม้ว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะทำให้พวกเขาเดือดร้อน แต่มันเป็นความจริงที่การมาถึงของเรามีส่วนทำให้ราคาสินค้า ค่าเช่า และการทุจริตเพิ่มขึ้น

Be sensitive to migrant workers and working class Thais around us. Although we do not intend to cause them any trouble, it is true that our arrivals contribute to the increase of goods prices, rental and corruption.


คอนเทนต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย “We Don’t feel Safe” ที่ว่าด้วยการปราบปรามข้ามชาติต่อชาวเมียนมาพลัดถิ่นในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยสามารถดาวน์โหลดงานวิจัยเป็นภาษาเมียนมาร์ และภาษาอังกฤษได้จากลิงก์

This content is a part of “We Don’t feel Safe” Participatory research on transnational repression against Myanmar diaspora In Mae Sot, Thailand. The full report in English and Burmese is available for download now.

Related