ค้นหา    
กิจกรรม > ตัวเล็กเสียงดังกับนิทานสัตว์พิเศษ
 

 


กิจกรรมเล่านิทานภาพชุดสัตว์พิเศษโดยตัวแทนเด็กๆจาก 3 โรงเรียนในโครงการตัวเล็กเสียงดัง หนังสือรวมนิทานสัตว์พิเศษเป็นผลงานของเด็ก ๆชาติพันธุ์และลูกหลานแรงงานหลากชาติพันธุ์จากประเทศพม่า ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 พวกเขาทั้ง 16 คนได้มาร่วมกันทำความเข้าใจกับสิทธิเด็กและประเด็นปัญหาการใช้แรงงานเด็ก เรียนรู้ศิลปะการแต่งนิทานและวาดภาพประกอบ ก่อนจะลงมือสร้างสรรค์นิทานภาพชุดนี้ออกมาด้วยตนเอง และในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาน้องๆทั้ง 16 คนได้นำผลงานของตัวเองและของเพื่อนๆอีกสองโรงเรียนมาแบ่งปันผ่านกิจกรรมเล่านิทานให้น้องๆของแต่ละโรงเรียนได้ร่วมเรียนรู้ไปกับนิทานสัตว์พิเศษที่ว่าด้วยเรื่อง สิทธิต่อการศึกษาพื้นฐาน สถานะทางกฎหมายที่ทำให้เข้าถึงเสรีภาพและบริการจากรัฐ ค่าแรงอันยุติธรรม และความเอื้ออาทรของสังคมที่มองทุกคนเป็นคนเท่ากัน

กิจกรรมของเด็ก ๆและหนังสือเล่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การแตร์เดซอมม์ เนเธอร์แลนด์ ในโครงการเพื่อการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากศูนย์การเรียนช่าทูเหล่ โรงเรียนบ้านท่าอาจ และโรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร จังหวัดตาก

โครงการ "ตัวเล็กเสียงดัง“ มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน คือการส่งเสริมความตระหนักในสิทธิเด็ก และการรวมพลังของเด็ก ๆชาติพันธุ์ ผู้ลี้ภัย และลูกหลานแรงงานข้ามชาติในการสื่อสารเรื่องราว ความคิด ความฝันของพวกเขาผ่านงานศิลปะประเภทต่าง ๆ ด้วยความหวังว่าสังคมไทยจะหันมามองและฟังเสียงพวกเขา เสมือนเช่นเป็นลูกหลานคนหนึ่ง

รวมนิทานสัตว์พิเศษ คือการถ่ายทอดความใฝ่ฝันต่อสิทธิต่อการศึกษาพื้นฐาน สถานะทางกฎหมายที่ทำให้เข้าถึงเสรีภาพและบริการจากรัฐ ค่าแรงอันยุติธรรม และความเอื้ออาทรของสังคมที่มองทุกคนเป็นคนเท่ากัน เด็ก ๆ ผู้สร้างสรรค์ล้วนหวังว่า หนังสือเล่มนี้จะมิเพียงเป็นที่ถูกใจของน้อง ๆ เพื่อน ๆ ตลอดจนครูและพ่อแม่ทุกคน หากยังจะช่วยย้ำเตือนให้สังคมได้ตระหนักด้วยว่า เด็ก ๆ ที่ได้รับการส่งเสริมให้ได้เข้าถึงการศึกษาและพัฒนานั้น ล้วนมีพลังมหาศาลพอจะปราบเสือร้ายให้กับสังคมนี้ได้เสมอ

--------------

ประมวลภาพกิจกรรมเล่านิทาน ตัวเล็กเสียงดังกับนิทานสัตว์พิเศษ

โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร (คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมของแต่ละโรงเรียน)

โรงเรียนบ้านท่าอาจ (คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมของแต่ละโรงเรียน)

โรงเรียนซาทูเหล่ (คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมของแต่ละโรงเรียน)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม